Pouze při nezdaru poznáš svou skutečnou velikost.
Bolest. Pochyby. Zuřivost.
Hoď vše za hlavu.
Překonej nezdar poezií.

Ničeho nelituj.

Zpozoruješ nejdříve malou a neviditelnou.
Ale podívej se pozorněji, je hluboká.
Bolí. Razí si svou cestu skrz
naděje a sny. Nezná slitování.
Prochází srdcem. Zraňuje tvé ego. Zanechává
v něm ránu. Ale přeci potřebuje někoho, kdo
jí udělá přítrž.

Ničeho nelituj.

Trhlina nemusí
znamenat konec.
Ukážeme ti, jak na to.

 

Nerada se ukazuje. Je stále v
pohybu. Prodírá si cestu, dostane se
do posledního koutu tvého domu.
Byla tam dávno před tebou. Dává ti
to znát. Stříká ti do obličeje a baví
ji to. Zaplaví tebe i tvůj sklep. Mění podobu
podle chuti a nálady. Daruje život. A tobě z něho
dělá peklo. Ale ty ji přece umíš zkrotit.
Podřiď si ji.
Navždy. Ničeho nelituj.

Vyprávěj nám svůj příběh.
Neboť k litování tu nic není.