Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Obrázek
Obrázek
Obrázek 1 z 1
SCHULTE

Čistící prostředek Fixil na sklo 500 ml

289,00 CZK * / ks
(578,00 CZK * / l)

Výr. 3889826
 • Druh výrobku: Čistič
 • Oblast využití: Interiér
 • Využití: Čištění
Množství (ks)
Množství (l)
289,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
6 ks okamžitě k dispozici
Sanita
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P337+P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P405) Skladujte uzamčené.
(P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy o likvidaci.

Informace o výrobku

 • Druh výrobku Čistič
 • Provedení Čistící prostředky
 • Oblast využití Interiér
 • Využití Čištění
 • Vhodné pro Sprchová kabina
 • Vhodné pro prostory Koupelna
 • Vhodné pro Sklo
 • Obsah 0,5 l
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Varování, Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H315) Dráždí kůži., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P337+P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P405) Skladujte uzamčené., (P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy o likvidaci.
 • EAN 4060991034381, 2003889826004, 4004514111081

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 28.09.2020 v 16:38 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x