dcsimg
Tisk
verfuegbar
Dvousložková penetrace PIEDRA A+B 5 kg pro kamenné koberce Vergrößern
Dvousložková penetrace PIEDRA A+B 5 kg pro kamenné koberce

Dvousložková penetrace PIEDRA A+B 5 kg pro kamenné koberce

Art. 6065549
 • Použití: Exteriér, Interiér
 • vhodné podklady: Beton, Cementový potěr
Více informací o výrobku  

Informace o výrobku

Dvousložková zpevňující neparopropustná penetrace betonu P400 (složka A + B) na bázi epoxidu. Penetraci je možné aplikovat současné s aplikací kamenného koberce, tzn. do čerstvě natřené penetrace P400 je možné ihned aplikovat kamenný koberec.

 • . .
 • . .
 • . .
Signální slovo (CLP čl. 20) Varování
Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., (H302 + H312) Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P262) Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad., (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Druh Penetrační nátěr
Obsah 5 kg
Použití Exteriér, Interiér
Oblast použití Dvousložková zpevňující neparopropustná penetrace, na vlhké betony s max. 8% obsahu vlhkosti, Vynikající adheze k cementovým podkladům, Na vodorovné i svislé plochy
vhodné podklady Beton, Cementový potěr
Vlastnosti podkladu Bez nečistot, Bez prachu, Nesmí být mokré, Čisté, Suché
Doba schnutí cca 20 min
informace k časovému údaji Zpracovatelnost při 20°C
Teplota zpracování 10 °C - 30 °C
spotřeba cca 0,25 kg/m²
Vlastnosti Zlepšuje přilnavost
likvidace Zbytky umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením ve vhodnéspalovně průmyslového odpadu nebo se skládkují na určených skládkách.
Barevné označení dodavatele Žlutá
EAN 8595634601683 Info Odlišná čísla EAN závisí na dodavateli popř. výrobci. Všechna zde uvedená čísla EAN se vztahují ke stejnému výrobku.
Další produkty této série
Toto zboží by Vás také mohlo zajímat:
Omlouváme se! Toto zboží již bohužel není k dispozici.
Nelze koupit online
V současné době nelze koupit online Oznámit dostupnost mailem   Budeme vás informovat.
Koupit online Přepravní náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodání do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nelze rezervovat
V současné době nelze rezervovat
Rezervovat v prodejněInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzvednutí {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovat v prodejně

Zboží vám bude rezervováno a připraveno k výdeji ve Vámi vybrané prodejně. Zboží zaplatíte při vyzvednutí.

Přidat na seznam Na seznam Porovnat K porovnání

Otázky k eshopu

251 060 060 Po–Pá 8–19:00, So-Ne 8-17:00
 • Doručení zdarma pro balíky nad 1000 Kč. Doprava balíků nad 1000 Kč
  ZDARMA!

  Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma u produktů, které lze odeslat v kartónové krabici o rozměrech 60x40x40 cm. Platí pro 20.000 produktů.

 • Ověřeno zákazníky -
  Heureka certifikát
  HORNBACH získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

 • Doručení zboží při on-line platbě kartou Při platbě kartou do 13 h skladové zboží
  2. den u vás.

  Při platbě kartou do 13. hodin odešleme skladové zboží ještě ten samý den.

 • Garance nejnižší ceny Garance trvale nejnižší ceny.
  Ruku na to!

  Pokud byste u konkurence nalezli identický druh zboží za výhodnější cenu, snížíme vám cenu na jejich úroveň – a za upozornění vám poskytneme další slevu ve výši 10 %.

 • Bezpečnost dat Ochrana údajů v HORNBACHU
  Jistota je jistota!

  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá. Proto si HORNBACH stanovil dobrovolně zásady, které přesahují požadavky zákonných ustanovení pro ochranu údajů.

 • Výměna/vrácení peněz 28 dnů právo na vrácení zboží
  také v prodejně!

  Zboží zakoupené, jak v e-shopu, tak v prodejně, můžete vrátit do 28 dnů.

* Všechny ceny vč. DPH a bez nákladů na přepravu
 
 
 
nahoru