Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Elastické těsnění N-K1/453
Elastické těsnění N-K1/453
Obrázek 1 z 1

Elastické těsnění N-K1/453

67,00 CZK * / ks
Při odběru 10 ks :
60,00 CZK * / ks

Výr. 8463740
 • Vhodné pro: Šroubení
 • Materiál: Teflon
Množství (ks)
67,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
13 ks okamžitě k dispozici
Sanita
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Varování

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H315) Dráždí kůži.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P261) Zamezte vdechování prachu.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
(P333+P313) Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Informace o výrobku

 • Signální slovo (CLP čl. 20) Varování
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P261) Zamezte vdechování prachu., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený., (P333+P313) Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Druh výrobku Těsnění
 • Oblast využití Interiér
 • Využití Montáž
 • Vhodné pro Šroubení
 • Materiál Teflon
 • Vhodné pro Voda
 • Obsah 1 Kus
 • EAN 8595137004530

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Elastické těsnění N-K1/453 je odolné tlaku, vibracím a teplotám -55°C až 130°C tlak 1 MPa.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 20.09.2020 v 16:55 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x