Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

S novou funkcí samoobslužného nakupování Self-Scan máte na své projekty ještě více času! Jednoduše si stáhněte aplikaci HORNBACH, spusťte skenování, načtěte čárový kód výrobku a zaplaťte u pokladny.

Fernol světlý 150 ml
Fernol světlý 150 ml
Obrázek 1 z 1
Clou

Fernol světlý 150 ml

229,00 CZK * / ks
(1526,67 CZK * / l)

Výr. 4008388
 • Druh výrobku: Čistič
 • Oblast využití: Interiér
 • Využití: Čištění
Množství (ks)
Množství (l)
229,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
11 ks okamžitě k dispozici
Barvy, Ulička 13
Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
(H226) Hořlavá kapalina a páry.
(H336) Může způsobit ospalost nebo závratě.
(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
(P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte hasící prášek nebo písek.
(P405) Skladujte uzamčené.
(P501) Odstraňte obsah/obal podle místních okresních, národních a mezinárodních předpisů pro likvidaci.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

(EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Informace o výrobku

 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H336) Může způsobit ospalost nebo závratě., (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte hasící prášek nebo písek., (P405) Skladujte uzamčené., (P501) Odstraňte obsah/obal podle místních okresních, národních a mezinárodních předpisů pro likvidaci.
 • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • Druh výrobku Čistič
 • Provedení Čistič nábytku
 • Oblast využití Interiér
 • Využití Čištění
 • Forma Tekuté
 • Koncentrace Připraveno k okamžitému použití
 • Obsah 0,15 l
 • EAN 4007141104242, 2007001033356, 2004008388007, 4007141033474

Datové listy

Popis

Fernol světlý je prostředek k oživení povrchu s hloubkovým účinkem pro lakované a leštěné plochy světlého nábytku. Odstraňuje skvrny, zašedlé závoje od vody a alkoholu, škrábance, šrámy a otlačená místa na lakovaném povrchu.

Jedná se o vynikající prostředek k oživení leštěného a lakovaného nábytku. Odstraňuje šedé skvrny od vody, nápojových alkoholů nebo od žehlení, odstraňuje poškrábání a šrámy, také stopy po nárazu tvrdých předmětů.

Fernol obsahuje speciální přísady, které mají čistící účinek, zvyšují lesk lakovaných nebo leštěných ploch a současně těmto plochám dodávají schopnost odpuzovat vodu

Na jemný měkký hadřík dejte trochu CLOU Fernol světlý a naneste tence ve směru vláken dřeva. Po několika minutách plochu přeleštěte čistým suchým měkkým hadrem.

Při odstraňování skvrn se nanáší v tlustší vrstvě.

U většího rozsahu poškození povrchu se ošetření opakuje s odstupem několika hodin.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 05.08.2020 v 19:52 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x