Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu WEBER.FOR Duoflex C2TE S1 mrazuvzdorné 25 kg
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu WEBER.FOR Duoflex C2TE S1 mrazuvzdorné 25 kg
Obrázek 1 z 1
Weber Saint-Gobain

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu WEBER.FOR Duoflex C2TE S1 mrazuvzdorné 25 kg

309,00 CZK * / ks

Výr. 5235546
 • Vlastnosti podkladu: Čisté, Pevné, Suché, Bez látek snižujících přilnavost
 • Obsah: 25 kg
 • Druh výrobku: Lepidlo
Množství (ks)
309,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
103 ks okamžitě k dispozici
Stavebniny, Ulička 28
Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H315) Dráždí kůži.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P261) Zamezte vdechování prachu.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P333+P313) Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

-

Informace o výrobku

 • Druh výrobku Lepidlo
 • Provedení Lepidla na dlažbu, Lepidlo na obkládačky
 • Oblast využití Exteriér, Interiér
 • Využití Lepení
 • Vhodné pro Podlaha/ dno, Stěna
 • Obsah 25 kg
 • Vhodné pro Dekorativní obklady, Dlaždice
 • Vlastnosti podkladu Čisté, Pevné, Suché, Bez látek snižujících přilnavost
 • Teplota zpracování 5 °C - 25 °C
 • Spotřeba 4 kg/m²
 • Vlastnosti Flexibilní, Mrazuvzdorné, Tvarovatelné
 • Pokyny ke zpracování/ spotřebě Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,5 litrů čisté vody pomocí míchadla.
 • Základní barva Šedá
 • Použitelné pro Keramika, Obkladové pásky, Obklady z jemné kameniny
 • Vhodné podklady Beton, Minerální podklady, Vápenocementová omítka (musí být min. 2 týdny stará)
 • Protokol o zkoušce C2TES1 dle EN 12004
 • Připraveno k použití Ano
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P261) Zamezte vdechování prachu., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P333+P313) Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) -
 • EAN 8594044283946, 2005235546000, 8594044280808

Datové listy

Popis

WEBER.FOR Duoflex je mrazuvzdorné jednosložkové lepidlo na bázi cementu, určené na minerální podklady, jako jsou vápenocementové omítky a beton. Lze jej použít k lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na terasy, balkony, podlahy ve vlhkých provozech, k lepení bělninových, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů a skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

2 v 1: Jeden produkt pro dvě použití,
jako standardní flexibilní lepidlo i lité lepidlo!

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 28.10.2020 v 01:48 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x