Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

S novou funkcí samoobslužného nakupování Self-Scan máte na své projekty ještě více času! Jednoduše si stáhněte aplikaci HORNBACH, spusťte skenování, načtěte čárový kód výrobku a zaplaťte u pokladny.

Tisk
verfuegbar
Impregnace hydrofobizační HASOFT Nenasávej 1 l Vergrößern
Impregnace hydrofobizační HASOFT Nenasávej 1 l

Impregnace hydrofobizační HASOFT Nenasávej 1 l

Art. 5162364
 • Druh: Ochrana fasády
 • Použití: Exteriér
 • Vlastnosti: Odolné proti vlivům počasí, Voděodpudivé
Více informací o výrobku  

Informace o výrobku

Impregnace hydrofobizační HASOFT Nenasávej 1 l. HASOFT Nenasávej je hydrofobizační prostředek určený k impregnaci anorganických povrchů proti průniku vody.

Užívá se jako finální nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek apod. Díky min. difuznímu odporu je vhodný i na ochranu exponovaných částí fasád proti zašpinění.

HASOFT Nenasávej není vhodný pro použití v interiéru!

Charakteristika:
• Hydrofobizuje omítky, povrchy z mramoru, pískovce, žuly apod.
• Sekundárně chrání i před mechy a lišejníky
• Vhodný i na ochranu památkově chráněných kamenných objektů
• Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů
• Brání přístupu vody do vlasových trhlinek o šíři až 0,2 mm
• Oživuje stavební materiál, brání zašpinění povrchu, prodlužuje jeho
životnost
• Měřitelně nezvyšuje difuzní odpor
• Na všech neutrálních i alkalických materiálech rychle zasychá
• Je odolný vůči teplotním změnám, ultrafialovému záření i exhalátům
• Ošetřený povrch je netoxický
• Aplikace štětcem, válečkem nebo nástřikem

HASOFT Nenasávej odpuzuje vodu, která dělá škodu

 • . .
 • . .
 • . .
 • . .
Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
Informace o nebezpečnosti (věty H) (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H336) Může způsobit ospalost nebo závratě., (H372) Způsobuje poškození orgánů., (H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., (H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P260) Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., (P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P405) Skladujte uzamčené., (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Druh Ochrana fasády
Obsah v L 1 l
Použití Exteriér
Vhodné pro Beton, Cihla, Kámen
Obsahové látky Roztok siloxanů ve směsi rozpouštědel
Potřebné nářadí Štětec nebo váleček
Doba schnutí cca v hodinách 3 h
Teplota zpracování do 30 °C
Barva Průhledná
Vlastnosti Odolné proti vlivům počasí, Voděodpudivé
Upozornění Dosah dle savosti: 1–5 m²/l (při aplikaci na fasádní barvy obvykle 10 m²/l), Doba zasychání: Nátěr je proschlý během několika hodin, hydrofobizační efekt nastává již po 2 hod. (při normálních klimatických podmínkách), Přípravek není vhodný pro použití v interiéru!
Teplota zpracování 5 °C - 30 °C
EAN 8595140101905 Info Odlišná čísla EAN závisí na dodavateli popř. výrobci. Všechna zde uvedená čísla EAN se vztahují ke stejnému výrobku. Öffnen
Další produkty této série
Toto zboží by Vás také mohlo zajímat:
Omlouváme se! Toto zboží již bohužel není k dispozici.
Nelze koupit online
V současné době nelze koupit online Oznámit dostupnost mailem   Budeme vás informovat.
Koupit online Přepravní náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodání do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nelze rezervovat
V současné době nelze rezervovat
Rezervovat v prodejněInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzvednutí {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovat v prodejně

Zboží vám bude rezervováno a připraveno k výdeji ve Vámi vybrané prodejně. Zboží zaplatíte při vyzvednutí.

Přidat na seznam Na seznam Porovnat K porovnání

Otázky k eshopu

251 060 060 Po–Pá 8–19:00, So-Ne 8-17:00
 • Doručení zdarma pro balíky nad 1000 Kč. Doprava balíků nad 1500 Kč
  ZDARMA!

  Při objednávce nad 1500 Kč doprava zdarma u produktů, které lze odeslat v kartónové krabici o rozměrech 60x40x40 cm. Platí pro 30.000 produktů.

 • Ověřeno zákazníky -
  Heureka certifikát
  HORNBACH získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

 • Garance nejnižší ceny Garance trvale nejnižší ceny.
  Ruku na to!

  Pokud byste u konkurence nalezli identický druh zboží za výhodnější cenu, snížíme vám cenu na jejich úroveň – a za upozornění vám poskytneme další slevu ve výši 10 %.

 • Bezpečnost dat Ochrana údajů v HORNBACHU
  Jistota je jistota!

  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá. Proto si HORNBACH stanovil dobrovolně zásady, které přesahují požadavky zákonných ustanovení pro ochranu údajů.

 • Výměna/vrácení peněz 28 dnů právo na vrácení zboží
  také v prodejně!

  Zboží zakoupené, jak v e-shopu, tak v prodejně, můžete vrátit do 28 dnů.

nahoru
 
 

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x