Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Impregnační prostředek na kámen STONESIL AQUA 1 L
Obrázek 1 z 1
Impregnační prostředek na kámen STONESIL AQUA 1 L

Impregnační prostředek na kámen STONESIL AQUA 1 L

290,00 CZK * / ks
(290,00 CZK * / l)

Výr. 7665236
 • Vhodné pro: Beton, Cihla, Dekorativní obklady, Dekorativní pásky, Kámen
 • Použití: Exteriér, Interiér
Množství (ks)
Množství (l)
290,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
8 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H302) Zdraví škodlivý při požití.
(H315) Dráždí kůži.
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
(P501) Odstraňte obsah/obal pro recyklaci pouze zcela vyprázdněný.
(P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy o likvidaci.
(P337+P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Informace o výrobku

 • Druh Impregnace
 • Obsah 1 l
 • Použití Exteriér, Interiér
 • Vhodné pro Beton, Cihla, Dekorativní obklady, Dekorativní pásky, Kámen
 • příprava Promíchat před použitím
 • spotřeba cca 0,12 l/m² - 0,17 l/m²
 • Doba schnutí cca 12 h
 • informace k časovému údaji dle klimatických podmínek
 • použití interiér, exteriér
 • Teplota zpracování 5 °C - 30 °C
 • Vlastnosti Bez barvy, Nelesklé, Neobsahuje rozpouštědla, Odpuzující vodu, Paropropustné
 • likvidace Zbytky přípravku likvidovat jako nebezpečný odpad. Obaly dokonale zbavené zbytků přípravku (vykapáním) lze likvidovat jako komunální odpad, případně recyklovat.
 • Upozornění Skladovatelnost je 9 měsíců od data výroby v původních dokonale uzavřených obalech v krytých, suchých skladech, při teplotách +5 až +40 °C.
 • Obsah 1 kg
 • spotřeba cca 14 ml/m²
 • spotřeba cca 0,14 kg/m²
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H302) Zdraví škodlivý při požití., (H315) Dráždí kůži., (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu., (P501) Odstraňte obsah/obal pro recyklaci pouze zcela vyprázdněný., (P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy o likvidaci., (P337+P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • EAN 8594058785009

Datové listy

Popis

Stonesil aqua se používá jako finální hydrofobizující nátěr na kamenné obklady WILD STONE. Zvláště pak v exteriérech a prostředí se zvýšenou vlhostí (koupelny, bazény apod.). Dále je Stonesil aqua vhodný na přírodní a umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek apod. Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů. Hydrofobizační prostředek STONESIL AQUA je určen pro impregnaci anorganických povrchů proti průniku vody.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 23.09.2020 v 12:17 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x