Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

Tento web využívá tzv. cookies. Pokud si jej budete dále prohlížet, vyjadřujete s tímto využíváním souhlas. Více informací o cookies včetně možnosti jejich odmítnutí naleznete zde. Rozumím

x
Tisk
verfuegbar
Penetrační Epoxy nátěr Den Braven 4+0,4 kg Vergrößern
Penetrační Epoxy nátěr Den Braven 4+0,4 kg

Penetrační Epoxy nátěr Den Braven 4+0,4 kg

Art. 6830814
 • Použití: Interiér, Exteriér
 • vhodné podklady: Beton, Omítky, Zdiva, Sádrokartonové desky
Více informací o výrobku  

Informace o výrobku

Dvousložkový penetrační epoxidový nátěr k úpravě podkladů před aplikací Podlahového epoxy nátěru nebo Kamenného koberce Perfectstone. Sjednocuje kvalitu povrchu, Zvyšuje mechanické vlastnosti, prodlužuje životnost následných nátěrů apod.

 • Škodlivé látky Škodlivé látky
 • . .
 • . .
 • Zdravotně nebezpečné látky Zdravotně nebezpečné látky
 • Hořlavé látky / předměty Hořlavé látky / předměty
Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
Informace o nebezpečnosti (věty H) (H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry., (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., (H315) Dráždí kůži., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H336) Může způsobit ospalost nebo závratě., (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest., (H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P261) Zamezte vdechování par., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P233) Uchovávejte obal těsně uzavřený., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P313) Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.
Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Druh Penetrační nátěr
Obsah 4,4 kg
Použití Interiér, Exteriér
Oblast použití Stavebnictví
vhodné podklady Beton, Omítky, Zdiva, Sádrokartonové desky
Vlastnosti podkladu Suché, Čisté, Bez prachu
Doba schnutí cca 1 440 min
Teplota zpracování 15 °C - 25 °C
Vlastnosti Zlepšuje přilnavost, Snižuje savost
Barevné označení dodavatele Transparentní
EAN 8595100143976 Info Odlišná čísla EAN závisí na dodavateli popř. výrobci. Všechna zde uvedená čísla EAN se vztahují ke stejnému výrobku.
Další produkty této série
Toto zboží by Vás také mohlo zajímat:
Omlouváme se! Toto zboží již bohužel není k dispozici.
Nelze koupit online
V současné době nelze koupit online Oznámit dostupnost mailem   Budeme vás informovat.
Koupit online Přepravní náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodání do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nelze rezervovat
V současné době nelze rezervovat
Rezervovat v prodejněInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzvednutí {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovat v prodejně

Zboží vám bude rezervováno a připraveno k výdeji ve Vámi vybrané prodejně. Zboží zaplatíte při vyzvednutí.

Přidat na seznam Na seznam Porovnat K porovnání

Otázky k eshopu

251 060 060 Po–Pá 8–19:00, So-Ne 8-17:00
 • Doručení zdarma pro balíky nad 1000 Kč. Doprava balíků nad 1500 Kč
  ZDARMA!

  Při objednávce nad 1500 Kč doprava zdarma u produktů, které lze odeslat v kartónové krabici o rozměrech 60x40x40 cm. Platí pro 30.000 produktů.

 • Ověřeno zákazníky -
  Heureka certifikát
  HORNBACH získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

 • Garance nejnižší ceny Garance trvale nejnižší ceny.
  Ruku na to!

  Pokud byste u konkurence nalezli identický druh zboží za výhodnější cenu, snížíme vám cenu na jejich úroveň – a za upozornění vám poskytneme další slevu ve výši 10 %.

 • Bezpečnost dat Ochrana údajů v HORNBACHU
  Jistota je jistota!

  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá. Proto si HORNBACH stanovil dobrovolně zásady, které přesahují požadavky zákonných ustanovení pro ochranu údajů.

 • Výměna/vrácení peněz 28 dnů právo na vrácení zboží
  také v prodejně!

  Zboží zakoupené, jak v e-shopu, tak v prodejně, můžete vrátit do 28 dnů.

nahoru