dcsimg
Tisk
verfuegbar
Pojivo epoxidové A+B pro kamenné koberce PIEDRA 1,25 kg Vergrößern
Pojivo epoxidové A+B pro kamenné koberce PIEDRA 1,25 kg

Pojivo epoxidové A+B pro kamenné koberce PIEDRA 1,25 kg

Art. 6098024
 • Vhodné pro: Kamenný koberec, Potěr, Přírodní kámen
 • Použití: Interiér, Exteriér
Více informací o výrobku  

Informace o výrobku

Pojivo pro kamenné a mramorové koberce PIEDRA

 • . .
 • . .
 • . .
Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H302 + H312) Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P501) Odstraňte obsah/obal podle místních okresních, národních a mezinárodních předpisů pro likvidaci., (P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P305+P310) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P405) Skladujte uzamčené.
Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Druh Zpevnění povrchu
Použití Interiér, Exteriér
Vhodné pro Kamenný koberec, Potěr, Přírodní kámen
příprava Teplota podkladu min. 10°C, V samostatném kbelíku se smíchá pryskyřice složky A a B, míchat 3 minuty, pomalé otáčky cca 300 ot./minuta za pomocí ručníMíchačky
Doba schnutí cca 24 h
informace k časovému údaji Po 24 hodinách je pochozí
použití Pojivo pro kamenné koberce PIEDRA
Teplota zpracování 10 °C - 30 °C
Vlastnosti Mrazuvzdorné
likvidace Uložit na skládce odpadů jako nebezpečný odpad nebo spálit ve spalovně odpadů
Obsah 1,25 kg
spotřeba cca 0,9 kg/m²
EAN 8595634601669 Info Odlišná čísla EAN závisí na dodavateli popř. výrobci. Všechna zde uvedená čísla EAN se vztahují ke stejnému výrobku.
Další produkty této série
Toto zboží by Vás také mohlo zajímat:
Omlouváme se! Toto zboží již bohužel není k dispozici.
Nelze koupit online
V současné době nelze koupit online Oznámit dostupnost mailem   Budeme vás informovat.
Koupit online Přepravní náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodání do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nelze rezervovat
V současné době nelze rezervovat
Rezervovat v prodejněInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzvednutí {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovat v prodejně

Zboží vám bude rezervováno a připraveno k výdeji ve Vámi vybrané prodejně. Zboží zaplatíte při vyzvednutí.

Přidat na seznam Na seznam Porovnat K porovnání

Otázky k eshopu

251 060 060 Po–Pá 8–19:00, So-Ne 8-17:00
 • Doručení zdarma pro balíky nad 1000 Kč. Doprava balíků nad 1000 Kč
  ZDARMA!

  Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma u produktů, které lze odeslat v kartónové krabici o rozměrech 60x40x40 cm. Platí pro 20.000 produktů.

 • Ověřeno zákazníky -
  Heureka certifikát
  HORNBACH získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

 • Doručení zboží při on-line platbě kartou Při platbě kartou do 13 h skladové zboží
  2. den u vás.

  Při platbě kartou do 13. hodin odešleme skladové zboží ještě ten samý den.

 • Garance nejnižší ceny Garance trvale nejnižší ceny.
  Ruku na to!

  Pokud byste u konkurence nalezli identický druh zboží za výhodnější cenu, snížíme vám cenu na jejich úroveň – a za upozornění vám poskytneme další slevu ve výši 10 %.

 • Bezpečnost dat Ochrana údajů v HORNBACHU
  Jistota je jistota!

  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá. Proto si HORNBACH stanovil dobrovolně zásady, které přesahují požadavky zákonných ustanovení pro ochranu údajů.

 • Výměna/vrácení peněz 28 dnů právo na vrácení zboží
  také v prodejně!

  Zboží zakoupené, jak v e-shopu, tak v prodejně, můžete vrátit do 28 dnů.

* Všechny ceny vč. DPH a bez nákladů na přepravu
 
 
 
nahoru