Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Pojivo pro kamenný koberec Den Braven 1,36 kg
Pojivo pro kamenný koberec Den Braven 1,36 kg
Obrázek 1 z 1
Den Braven

Pojivo pro kamenný koberec Den Braven 1,36 kg

(1)
449,00 CZK * / ks
(330,15 CZK * / kg)

Výr. 6830791
 • Vhodné pro: Kamenný koberec
 • Použití: Exteriér, Interiér
Množství (ks)
Množství (kg)
449,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
45 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H330) Při vdechování může způsobit smrt.
(H315) Dráždí kůži.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P262) Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
(P280) Používejte ochranné rukavice štít.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)

(EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Informace o výrobku

 • Druh Zpevnění povrchu
 • Obsah 1,266 l
 • Použití Exteriér, Interiér
 • Vhodné pro Kamenný koberec
 • příprava Aplikace jen na zpevněný podklad, Nutné dodržovat postup v technickém listu výrobku., Pojivo je náchylné na aplikační teploty., Nutné dodržet poměr mísení složek A a B.
 • spotřeba cca 0,844 l/m² - 0,844 l/m²
 • Doba schnutí cca 24 h
 • informace k časovému údaji pochozí po 24 hodinách, úplné vytvrzení po 7 dnech, 24 hodin chránit před deštěm a vlhkostí
 • Složení 2-K epoxidová pryskyřice
 • Teplota zpracování 10 °C - 25 °C
 • Vlastnosti Průhledná, Mrazuvzdorné, Odolnost proti oděru
 • likvidace Dodoržujte bezepečností predpisy na obalu výrobku v bezpečnostních listech
 • Obsah 1,36 kg
 • spotřeba cca 844 ml/m²
 • spotřeba cca 0,906 kg/m²
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí, Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H330) Při vdechování může způsobit smrt., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P262) Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem., (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí., (P280) Používejte ochranné rukavice štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P501) Odstraňte obsah/obal na vhodném sběrném místě odpadu.
 • Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci., (EUH205) Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EAN 8595100154187

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Víceúčelový finální povrch z říčních nebo mramorových kamínků, spojených epoxidovou pryskyřicí. Pokládka se provádí na různé typy zpevněných ploch jak v exteriéru, tak v interiéru. Ideální pro úpravou starších již nevzhledných povrchů, ale také pro zcela nové povrchy. Po vytvrzení epoxidového pojiva vytváří pevný a přírodní povrch.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 29.09.2020 v 19:52 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x