Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Tisk
verfuegbar
Presto Polyesterová pryskyřice 10 Vergrößern
Presto Polyesterová pryskyřice 10

Presto Polyesterová pryskyřice 10

Art. 3855626
 • Vhodné pro podklad: Kov, Dřevo, Beton
 • Využití: Vyplnění, Opravování
 • Vlastnosti: Elastické, Tvrdnoucí, Nalévatelný, Přetíratelné, Lze vytmelit, Brousitelný, Lakovatelný
Více informací o výrobku  

Informace o výrobku

 • Zdravotně nebezpečné látky Zdravotně nebezpečné látky
 • . .
 • Škodlivé látky Škodlivé látky
 • Hořlavé látky / předměty Hořlavé látky / předměty
Signální slovo (CLP čl. 20) Varování
Informace o nebezpečnosti (věty H) (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H315) Dráždí kůži., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H361d) Podezření na poškození plodu v těle matky., (H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., (H242) Zahřívání může způsobit požár., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P260) Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P314) Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P405) Skladujte uzamčené., (P403+P235) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu., (P501) Odstraňte obsah/obal podle místních okresních, národních a mezinárodních předpisů pro likvidaci.
Druh výrobku Tmel/ stěrka
Provedení Hotové tmely
Oblast využití Exteriér, Interiér
Použití Polyesterová pryskyřice
Obsah 1 kg
Barva Medové barvy
Vhodné pro podklad Kov, Dřevo, Beton
Doba zpracování cca 10 min
Vlastnosti Elastické, Tvrdnoucí, Nalévatelný, Přetíratelné, Lze vytmelit, Brousitelný, Lakovatelný
Využití Vyplnění, Opravování
EAN 4052800600528 Info Odlišná čísla EAN závisí na dodavateli popř. výrobci. Všechna zde uvedená čísla EAN se vztahují ke stejnému výrobku. Öffnen
Další produkty této série
Toto zboží by Vás také mohlo zajímat:
Omlouváme se! Toto zboží již bohužel není k dispozici.
Nelze koupit online
V současné době nelze koupit online Oznámit dostupnost mailem   Budeme vás informovat.
Koupit online Přepravní náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodání do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nelze rezervovat
V současné době nelze rezervovat
Rezervovat v prodejněInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzvednutí {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovat v prodejně

Zboží vám bude rezervováno a připraveno k výdeji ve Vámi vybrané prodejně. Zboží zaplatíte při vyzvednutí.

Přidat na seznam Na seznam Porovnat K porovnání

Otázky k eshopu

251 060 060 Po–Pá 8–19:00, So-Ne 8-17:00
 • Doručení zdarma pro balíky nad 1000 Kč. Doprava balíků nad 1500 Kč
  ZDARMA!

  Při objednávce nad 1500 Kč doprava zdarma u produktů, které lze odeslat v kartónové krabici o rozměrech 60x40x40 cm. Platí pro 30.000 produktů.

 • Ověřeno zákazníky -
  Heureka certifikát
  HORNBACH získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

 • Garance nejnižší ceny Garance trvale nejnižší ceny.
  Ruku na to!

  Pokud byste u konkurence nalezli identický druh zboží za výhodnější cenu, snížíme vám cenu na jejich úroveň – a za upozornění vám poskytneme další slevu ve výši 10 %.

 • Bezpečnost dat Ochrana údajů v HORNBACHU
  Jistota je jistota!

  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá. Proto si HORNBACH stanovil dobrovolně zásady, které přesahují požadavky zákonných ustanovení pro ochranu údajů.

 • Výměna/vrácení peněz 28 dnů právo na vrácení zboží
  také v prodejně!

  Zboží zakoupené, jak v e-shopu, tak v prodejně, můžete vrátit do 28 dnů.

nahoru
 
 

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x