Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

S novou funkcí samoobslužného nakupování Self-Scan máte na své projekty ještě více času! Jednoduše si stáhněte aplikaci HORNBACH, spusťte skenování, načtěte čárový kód výrobku a zaplaťte u pokladny.

Rychletvrdnoucí cement Modulan 106 1 kg
Rychletvrdnoucí cement Modulan 106 1 kg
Obrázek 1 z 1
Modulan

Rychletvrdnoucí cement Modulan 106 1 kg

(1)
95,00 CZK * / ks
(95,00 CZK * / kg)

Výr. 5803375
 • Vhodné pro podklad: Beton, Omítky, Zdiva
 • Využití: Vyplnění, Opravování, Upevňování, Montování
 • Vlastnosti: Tvrdnoucí, Mrazuvzdorné, Rychleschnoucí, Bez trhlin a úbytku, Přetíratelné, Lze vytmelit
Množství (ks)
Množství (kg)
95,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
44 ks okamžitě k dispozici
Ulička 14
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H315) Dráždí kůži.
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P261) Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
(P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P362+P364) Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
(P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy o likvidaci.

Informace o výrobku

 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P261) Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů., (P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P362+P364) Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte., (P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy o likvidaci.
 • Druh výrobku Tmel/ stěrka
 • Provedení Stěrka
 • Oblast využití Exteriér, Interiér
 • Použití Cement
 • Obsah 1 kg
 • Barva Šedá
 • Vhodné pro podklad Beton, Omítky, Zdiva
 • Doba zpracování cca 4 min
 • Vlastnosti Tvrdnoucí, Mrazuvzdorné, Rychleschnoucí, Bez trhlin a úbytku, Přetíratelné, Lze vytmelit
 • Využití Vyplnění, Opravování, Upevňování, Montování
 • Doba schnutí cca v hodinách 24 h
 • EAN 4306517223298

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Rychletvrdnoucí cement Modulan 106 lze použít v interiéru i exteriéru. Vhodný na beton, omítky, zdiva i akrylát. Je rychle tvrdnoucí, mrazuvzodrný a rychloschnoucí.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 08.08.2020 v 11:35 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x