Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

Covid-19 - Doručování do vyšších pater, uzavřených prostor a do míst s vyšším počtem lidí není možné. Řidič má právo odmítnout doručení zboží do míst, kde by se cítil ohrožen na zdraví.

Tisk
verfuegbar
Signocryl S2856 barva na vodorovné dopravní značení vozovek, 0100 bílá, 4 l Vergrößern
Signocryl S2856 barva na vodorovné dopravní značení vozovek, 0100 bílá, 4 l

Signocryl S2856 barva na vodorovné dopravní značení vozovek, 0100 bílá, 4 l

Art. 5556657
Více informací o výrobku  

Informace o výrobku

Barva je určena na vodorovné dopravní značení vozovek a jiných ploch s živičným, případně betonovým povrchem. Výrobek je zaveden v Katalogu schválených výrobků pro vodorovné dopravní značení vydaným Ministerstvem dopravy ČR. Podklad: živičné a betonové povrchy Prostředí: exteriér Příklady: vodorovné dopravní značení vozovek a jiných ploch s živičným, případně betonovým povrchem. Doporučené způsoby aplikace:Stříkání, štětec, váleček Vydatnost:Mokrá tloušťka filmu WFT 500 µm. Suchá tloušťka filmu DFT 220 µm. Teoretická vydatnost 2 m²/1 l. Ředidlo:P6406 Toluen Zasychání:Teplota podkladu 23 °C. Zaschlý proti prachu do 10 minut. Proschlý do 45 minut. Tloušťka suché vrstvy DFT 60 µm. Příprava podkladu:Nanáší se na suchý podklad předem zbavený hrubých nečistot a mastnot. Příklad nátěrového postupu:Nanáší se v jedné vrstvě vzduchovým i tlakovým bezvzduchovým nanášecím zařízením, případně jinou vhodnou nanášecí technikou s možností použití maskovací šablony. Viskozita barvy je upravena pro přímou aplikaci na stroj. V případě potřeby (podle aplikace, typu zařízení) je možné ředění přípravkem P 6406 Toluen. Při přípravě většího množství materiálu je nutné barvu v zásobnících průběžně míchat nebo před vlastní aplikací znovu důkladně promíchat. Zasychá na vzduchu fyzikálním odpařením rozpouštědla, zasychání proti prachu min. 7 minut při teplotě vzduchu min. +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. Tloušťka mokrého nástřiku 500 µm (cca 670 g/m²). Tloušťka suchého nátěru 220 µm. Při nanášení je nutné provést posyp balotinou asi 300 g/m² typ Swarco T 14 G20 100-600, pro zajištění retroreflexe a drsnosti musí být tato operace provedena, vzhledem k rychlému zasychání, bezprostředně. Nátěr barvy je přejezdný vozidly 30 minut od nanesení na suchou vozovku při teplotě (20 ± 1) °C a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Nižší teplota a vysoká vlhkost vzduchu zpomalí zasychání barvy. Při manipulaci se nesmí do výrobku dostat voda, která výrobek znehodnocuje. Složení a charakteristika výrobku:Disperze anorganických pigmentů a plnidel v roztoku alkydové pryskyřice a vinylového polymeru v organických rozpouštědlech. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
Informace o nebezpečnosti (věty H) (H226) Hořlavá kapalina a páry., (H315) Dráždí kůži., (H336) Může způsobit ospalost nebo závratě., (H361d) Podezření na poškození plodu v těle matky., (H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P261) Zamezte vdechování par., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH208) Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
EAN 8591235063172 Info Odlišná čísla EAN závisí na dodavateli popř. výrobci. Všechna zde uvedená čísla EAN se vztahují ke stejnému výrobku.
Další produkty této série
Toto zboží by Vás také mohlo zajímat:
Omlouváme se! Toto zboží již bohužel není k dispozici.
Nelze koupit online
V současné době nelze koupit online Oznámit dostupnost mailem   Budeme vás informovat.
Koupit online Přepravní náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodání do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nelze rezervovat
V současné době nelze rezervovat
Rezervovat v prodejněInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzvednutí {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovat v prodejně

Zboží vám bude rezervováno a připraveno k výdeji ve Vámi vybrané prodejně. Zboží zaplatíte při vyzvednutí.

Přidat na seznam Na seznam Porovnat K porovnání

Otázky k eshopu

251 060 060 Po–Pá 8–19:00, So-Ne 8-17:00
 • Doručení zdarma pro balíky nad 1000 Kč. Doprava balíků nad 1500 Kč
  ZDARMA!

  Při objednávce nad 1500 Kč doprava zdarma u produktů, které lze odeslat v kartónové krabici o rozměrech 60x40x40 cm. Platí pro 30.000 produktů.

 • Ověřeno zákazníky -
  Heureka certifikát
  HORNBACH získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

 • Garance nejnižší ceny Garance trvale nejnižší ceny.
  Ruku na to!

  Pokud byste u konkurence nalezli identický druh zboží za výhodnější cenu, snížíme vám cenu na jejich úroveň – a za upozornění vám poskytneme další slevu ve výši 10 %.

 • Bezpečnost dat Ochrana údajů v HORNBACHU
  Jistota je jistota!

  Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá. Proto si HORNBACH stanovil dobrovolně zásady, které přesahují požadavky zákonných ustanovení pro ochranu údajů.

 • Výměna/vrácení peněz 28 dnů právo na vrácení zboží
  také v prodejně!

  Zboží zakoupené, jak v e-shopu, tak v prodejně, můžete vrátit do 28 dnů.

nahoru
 
 

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x