Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Spárovací malta Klimex Joint antická bílá 15kg
Spárovací malta Klimex Joint antická bílá 15kg
Obrázek 1 z 1
Klimex

Spárovací malta Klimex Joint antická bílá 15kg

(2)
499,00 CZK * / ks
(33,27 CZK * / kg)

Výr. 5085974
 • Použití: Interiér - stěna, Exteriér - stěna
 • Obsah: 15 kg
Množství (ks)
Množství (kg)
499,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 499,00 CZK
Dodání do cca 4-5 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
10 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H315) Dráždí kůži.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P261) Zamezte vdechování prachu.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P315) Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P362+P364) Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
(P501) Odstraňte obsah/obal certifikovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Informace o výrobku

 • Druh Spárovací malta na obkladový kámen
 • Obsah 15 kg
 • Barva Antik bílá
 • Složení Portlandský cement
 • Použití Interiér - stěna, Exteriér - stěna
 • šířka spáry 10 mm - 30 mm
 • Směšovací poměr 2 l vody na vědro
 • doba zrání 4 min
 • Doba zpracování cca 4 h
 • Teplota zpracování 10 °C - 25 °C
 • Teplotní odolnost 70 °C
 • Informace k časovým údajům Časové údaje platí pro běžnou teplotu 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 50%; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší prodlužují.
 • spotřeba 3,5-5 kg/m2
 • Vlastnosti Voděodpudivý, Odolné proti nečistotám
 • Normy/Certifikáty CG1
 • Oblasti použití Dekorativní obklady
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P261) Zamezte vdechování prachu., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P315) Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P362+P364) Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte., (P501) Odstraňte obsah/obal certifikovaného zařízení na likvidaci odpadu.
 • EAN 8715597006879, 2005085974008

Certifikáty, služby, návody

Oblasti použití dekorativních obkladů

Datové listy

Popis

Spárovací malta Klimex Joint je speciálně vyvinutá vodotěsná spárovací malta pro spárování širokých a hlubokých spár, kterou lze použít jak v interiéru, tak také ve venkovním prostředí. Tato spárovací malta vytváří vizuálně hezký výsledek a poskytuje dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 18.09.2020 v 14:47 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x