Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

S novou funkcí samoobslužného nakupování Self-Scan máte na své projekty ještě více času! Jednoduše si stáhněte aplikaci HORNBACH, spusťte skenování, načtěte čárový kód výrobku a zaplaťte u pokladny.

TOLUEN čistič 0,42L
TOLUEN čistič 0,42L
Obrázek 1 z 1

TOLUEN čistič 0,42L

65,00 CZK * / ks

Výr. 4677705
 • Oblast použití: interiér, exteriér
Množství (ks)
65,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 5 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
v současné době není k dispozici
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
(P202) Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a porozuměli jim.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P260) Nevdechujte páry.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
(P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu.
(P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
(P405) Skladujte uzamčené.
(P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad.

Informace o výrobku

 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P202) Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a porozuměli jim., (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., (P260) Nevdechujte páry., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu., (P403+P233) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený., (P405) Skladujte uzamčené., (P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad.
 • Obsah 0,42 l
 • Oblast použití interiér, exteriér
 • Základ Obsahující rozpouštědla
 • Druh výrobku Ředidla
 • Provedení Univerzální čistič
 • Oblast využití Interiér, Exteriér
 • Upozornění odmašťování, čištění povrchu kovů, PRODEJ POUZE NA ŽL
 • EAN 8590198044570

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

TOLUENOVÝ čistič R7006 je určen k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení. Technický toluen se nesmí používat k mytí pokožky! R7006 nelze použít k ředění nátěrových hmot! ČISTIČ TECHNICKÝ TOLUEN ze sortimentu COLORLAK musí být od 15. 6. 2007 prodáván na doklad s uvedením identifi kačních údajů nakupující osoby (IČO, ŽL, výpis z OR). Spotřebitelům musí být na prodejním místě k tomuto výrobku zamezen přístup.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 13.08.2020 v 03:00 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x