Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 34 kg
Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 34 kg
Obrázek 1 z 1

Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 34 kg

(1)
2360,00 CZK * / ks
(94,40 CZK * / kg)

Výr. 5012197
 • Druh: Hydroizolace, Izolace balkonu 2K
 • Použití: Exteriér, Interiér
 • Vlastnosti: Mrazuvzdorné, Vodotěsné, UV odolné, Vysoká odolnost
Množství (ks)
Množství (kg)
2360,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 499,00 CZK
Dodání do cca 2-4 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
4 ks okamžitě k dispozici
Obklady
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H315) Dráždí kůži.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P261) Zamezte vdechování prachu.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.

Informace o výrobku

 • Druh Hydroizolace, Izolace balkonu 2K
 • Obsah 34 kg
 • Dosah (od–do) 0,5 m²/kg - 0,6 m²/kg
 • Použití Exteriér, Interiér
 • Vhodné pro Beton, Vlhké podklady, Cihla, Dřevovláknité desky
 • Obsahové látky Polymercement
 • Potřebné nářadí Pomaloběžné vrtulové míchadlo, štětec nebo váleček
 • Doba schnutí cca v hodinách 24 h
 • Teplota zpracování do 30 °C
 • DIN EN 14891:2013/AC
 • Barva Šedá
 • Vlastnosti Mrazuvzdorné, Vodotěsné, UV odolné, Vysoká odolnost
 • Upozornění Dosah: Údaj při 2 vrstvách nátěru, 1 mm nátěru, Hmota není určena pro estetickou finalizaci povrchu!
 • Teplota zpracování 5 °C - 30 °C
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P261) Zamezte vdechování prachu., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
 • EAN 8595140100168, 2005012197005

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 34 kg. HASOFT Lepenka v kýblu je dvousložková, trvale pružná polymercementová těsnicí hmota určená k hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků.

Charakteristika:
• Dvousložková hydroizolace dodávána ve stanoveném poměru složek (25 kg + 9 kg)
• Výborná zpracovatelnost
• Aplikace štětcem nebo válečkem
• Nanesení možné již po 7 dnech od položení betonu (vlhkost max. 30 %)
• Výborná přilnavost k podkladu (vč. umakartu, staré dlažby, asfaltu apod.)
• Trvalá odolnost vůči vysokému vodnímu přetlaku
• Vysoká pružnost a delší životnost ve srovnání s asfaltovou lepenkou
• Odolnost vůči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
• Chrání beton před narušujícími vlivy prostředí
• Odolává trvalému působení kyselých roztoků do pH 1,5 a zásaditých roztoků do pH 13,0
• Odolává ropným produktům
• Má výbornou UV stabilitu

Použití:
• K utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách a ve vodárenství
• Jako těsnicí vrstva pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech a vodních nádržích
• Jako trvale účinná protiradonová ochrana (při síle nátěru 2 mm)
• Na nátěry nádrží a potrubí na pitnou vodu
• Jako ochrana před rozběhem korozních procesů

HASOFT Lepenka v kýblu je dvousložková hydroizolace, která toho umí víc...

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 26.10.2020 v 15:12 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x