0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kg
Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kg
Obrázek 1 z 1

Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kg

(2)
719,00 CZK * / ks
(102,71 CZK * / kg)

Výr. 5012186
 • Druh: Hydroizolace, Izolace balkonu 2K
 • Použití: Exteriér, Interiér
 • Vlastnosti: Mrazuvzdorné, Vodotěsné, UV odolné, Vysoká odolnost
Množství (ks)
=Množství (kg)
719,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 109,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Hornbach Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
9 ks okamžitě k dispozici
Stavebniny, Ulička 28
Bezpečnostní upozornění

Informace o výrobku

 • Druh Hydroizolace, Izolace balkonu 2K
 • Obsah 9,5 kg
 • Dosah (od–do) 0,5 m²/kg - 0,6 m²/kg
 • Použití Exteriér, Interiér
 • Vhodné pro Beton, Vlhké podklady, Cihla, Dřevovláknité desky
 • Obsahové látky Polymercement
 • Potřebné nářadí Pomaloběžné vrtulové míchadlo, štětec nebo váleček
 • Doba schnutí cca v hodinách 24 h
 • Teplota zpracování do 30 °C
 • DIN EN 14891:2013/AC
 • Barva Šedá
 • Vlastnosti Mrazuvzdorné, Vodotěsné, UV odolné, Vysoká odolnost
 • Upozornění Dosah: Údaj při 2 vrstvách nátěru, 1 mm nátěru, Hmota není určena pro estetickou finalizaci povrchu!
 • Teplota zpracování 5 °C - 30 °C
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest., (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H315) Dráždí kůži.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • EAN 8595140100144, 2005012186009

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Tekutá lepenka HASOFT Lepenka v kýblu dvousložková 9,5 kg

HASOFT Lepenka v kýblu je dvousložková, trvale pružná polymercementová těsnicí hmota určená k hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Tekutá lepenka HASOFT vyniká výbornou přilnavostí k podkladu. Její nanesení je možné již po 7 dnech od položení betonu. Aplikace probíhá štětcem nebo válečkem. Ve srovnání s asfaltovou lepenkou vyniká vysokou pružností a delší životností. Chrání beton před narušujícími vlivy prostředí a odolává trvalému působení kyselých roztoků do pH 1,5 a zásaditých roztoků do pH 13,0.

Informace o nebezpečnosti (věty H)

 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc
 • Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P261) Zamezte vdechování prachu.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky
 • Jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P312) Necítíte-li se dobře
 • Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.

Druh

 • Hydroizolace
 • Izolace balkonu 2K

Použití tekuté lepenky HASOFT

 • Exteriér
 • Interiér

Vhodné pro

 • Beton
 • Vlhké podklady
 • Cihla
 • Dřevovláknité desky

Potřebné nářadí

 • Pomaloběžné vrtulové míchadlo
 • štětec nebo váleček

Vlastnosti tekuté lepenky HASOFT

 • Mrazuvzdorné
 • Vodotěsné
 • UV odolné
 • Vysoká odolnost

Upozornění

 • Dosah: Údaj při 2 vrstvách nátěru
 • 1 mm nátěru
 • Hmota není určena pro estetickou finalizaci povrchu!

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 06.08.2021 v 02:53 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x