FAQ

Náš FSC® certifikát

Doba čtení: 3 min.
Náš FSC® certifikát

HORNBACH klade sále větší důraz na spolupráci s dodavateli, kteří splňují požadavky přísných směrnic z hlediska ochrany životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

Vyhledávejte výrobky s certifikací FSC®

Již v roce 1996 se HORNBACH dobrovolně zavázal dovážet jen FSC® – certifikované tropické dřeviny. V roce 2007 obdržel jako první DYI řetězec FSC certifikát. Nejnovějším krokem v této oblasti je výhradní prodej grilovacího uhlí a briket právě s tímto certifikátem.

FSC® – Forest Stewardship Council®

FSC® je mezinárodní, veřejně prospěšná organizace, jejímž nejvyšším cílem je zajištění trvale udržitelného lesního hospodářství. Proto FSC® vytvořilo jednotný standard pro obhospodařování lesních oblastí, u kterých je podstatná část světových lesů obhospodařována vzorovým způsobem.

Logo FSC signalizuje zákazníkovi, že se jedná o výrobek ze dřeva, který pochází z trvale udržitelného využití lesního fondu, nebo který šetří lesní zdroje.

Standard FSC předepisuje, že musí být zachovány ekologické funkce lesa. Ve středu pozornosti je ochrana před vymíráním ohrožených živočišných a rostlinných druhů. Navíc zajišťuje práva původních obyvatel lesů a zaměstnanců. Les s certifikací FSC je obhospodařován podle přísných principů a kritérií, které mají les udržet dlouhodobě jako ekosystém. Z toho má výhodu dlouhodobě nejen ekosystém lesa a v něm žijící fauna, ale také tím pokládáme základní kámen pro trvale udržitelnou a zelenou budoucnost.


Náš FSC certifikát

Žádné tropické dřevo z nelegální těžby. S láskou pro životní prostředí!

Za angažovanost a vlastní iniciativu od roku 1996 v oblasti ekologicky a sociálně únosného lesního hospodářství obdržel HORNBACH v roce 2007 jako první velkoprodejna pro stavbu a zahradu vysoce ceněný certifikát FSC® (číslo licence FSC-C010062).

Pokud jste nakupovali dřevo s certifikátem FSC® jen v několika málo specializovaných obchodech, máte nyní pro své nákupy s čistým svědomím k dispozici všechny prodejny HORNBACH po celé Evropě s několika tisíci výrobků ze dřeva s certifikátem FSC® zaručeně za trvale nízké ceny.

Obchodní certifikát organizace Forest Stewardship Council® založené v roce 1996 je především oceněním naší trvalé angažovanosti jako aktivního člena pracovní skupiny FSC® International. Tím se HORNBACH již v roce 1996 dobrovolně zavázal vůči nezávislým ekologickým organizacím, jako jsou WORLD WIDE FUND For Nature (WWF) a GREENPEACE, že nebude importovat žádné necertifikované tropické dřevo, a tím se stal průkopníkem v této věci v odvětví prodeje stavebnin a zahradních potřeb.

Z tohoto vývoje profitují i specialisté v oboru dřeva. Plošná dostupnost rozmanitých certifikovaných dřevěných výrobků usnadňuje moderním dřevozpracujícím podnikům ekologicky uvědomělý obchod za výhodné ceny.

Hospodařit trvale udržitelně – chránit životní prostředí

HORNBACHu záleží na přírodě. Naše nasazení ve věci šetrného a dlouhodobě udržitelného využívání přírodních materiálů se samozřejmě vztahuje na celý náš sortiment.
Přírodní produkty jako například ploty z prutů náležející do naší rodiny výrobků „Natural Garden“ nebo také naše bambusové ploty z rychle dorůstajících surovin.

Náš FSC certifikát