Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

FLAIR designed by Laura Vincentini 10 let

Záruka FLAIR

Záruka 10 let značky FLAIR designed by Laura Vincentini se vztahuje na svítidla a přibalené LED světelné zdroje.

Doba čtení: 1 min.

Záruka za jakost

Tento výrobek značky FLAIR designed by Laura Vincentini byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu svítidel a přibalených LED světelných zdrojů dle následujících ustanovení.

Záruční doba činí 10 let. Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu. Záruka platí pouze při aplikaci výrobku pro soukromé použití.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže či připojení,
  • neodborného zacházení či používání,
  • násilného působení

Tato záruka se nevztahuje ani na vedlejší či následná poškození.

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky vymění zboží na své náklady. V případě, že v době uplatnění záruky již nelze zboží dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit dané zboží za srovnatelný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční oprava neprodlužuje dobu trvání záruky. Uplatněním záruky ani nevzniká nárok na novou záruční lhůtu.

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz. Máte rovněž možnost kontaktovat poskytovatele záruky prostřednictvím následující e-mailové adresy:

onlineshop@hornbach.cz

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.

Zde přejdete k sortimentu osvětlení Flair designed by laura vincentini
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x