Záruka za kvalitu

Produkty značky for_q jsou vyráběny pomocí těch nejmodernějších výrobních metod a podléhají neustále přísné kontrole kvality. HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim ručí podle následujících ustanovení za kvalitu výrobků for_q.

1. Záruční doba

Záruční doba na zahradní nářadí, zahradní techniku, zavlažovací systémy a čerpadla činí 10 let.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si prosím uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka na zahradní nářadí se vztahuje výhradně na výrobní vady či vady materiálu. Záruka je platná pouze v případě použití výrobku pro soukromé účely. Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem:

  • neodborně provedené montáže
  • nesprávného zacházení
  • nedostatečné údržby
  • záměrného poškození
  • použití neoriginálních náhradních dílů
  • změnám na výrobku v důsledku působení povětrnostních vlivů a přímého slunečního záření
  • působení chemických vlivů odporujících těmto ustanovením
  • komerčním využitím a pronájmem výrobku

Záruka se dále nevztahuje na poškození rychle opotřebitelných součástí, které jsou způsobeny běžným opotřebením. Tato záruka se v záručním případě nevztahuje na průvodní poškození či následné poškození ani na případné náklady na instalaci nebodemontáž.

3. Záruční plnění

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby se zjistilo, zda se jedná o záruční případ. Pokud se o záruční případ opravdu jedná, opraví poskytovatel záruky či vymění příslušný výrobek na své vlastní náklady.

V případě, že daný výrobek v okamžik záručního případu již nelze dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit příslušný výrobek za podobný produkt. Vyměněný výrobek či jeho součásti přechází do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním rovněž nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na vaši nejbližší prodejnu HORNBACH. Tu najdete zde.

Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese a sdělte vaše požadavky ohledně zaslání, vyzvednutí či odborného posouzení vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz nebo využijte náš Kontaktní formulář.

Záruku lze uplatnit pouze na základě předložení originálu pokladní účtenky či originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z ručení či záruky na výrobek nejsou touto zárukou nijak omezeny.