0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
Záruka

Konsta 5 let

Doba čtení: 3 min.
Záruka Konsta

Zde se dozvíte více informací o záruce za zahradní domky, domky na nářadí, přístřešky na automobily, zahradní altány a WPC plotové zástrčné systémy značky Konsta.

Záruka za jakost

Tento výrobek značky Konsta byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 poskytuje záruku na kvalitu za jakost výrobků Konsta dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 5 let. Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka na zahradní domky, domky na nářadí, přístřešky na automobily, zahradní altány a WPC plotové zástrčné systémy značky Konsta platí výhradně pro dřevo, resp. dřevo plastový kompozit (WPC), konstrukci a stabilitu při řádné montáži a údržbě a při užití k soukromým účelům. Záruka se nevztahuje na terasová prkna, palubky, dřevěné lišty a stavební dřevo značky Konsta.

Na veškeré tlakově impregnované pohledové ochrany, úponkové mříže a předzahrádkové ploty poskytuje Hornbach 5letou záruku na hnilobu nebo dřevokazné houby v rámci používání k soukromým účelům.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže
  • neodborného zacházení či používání
  • neodborné či nedostatečně provedené údržby či čištění násilného působení
  • použití neoriginálních náhradních dílů
  • chemických, elektrických či elektronických vlivů, jež jsou v rozporu s určeným způsobem použití
  • změn na výrobku způsobených povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením
  • použití výrobků ke komerčním účelům či jejich pronájmu
  • přímého kontaktu mezi plotovými sloupky a zeminou.

Do záruky nespadají dále škody jako barevné odchylky, zašednutí, tvorba prasklin a podobné změny. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž v záručním případě.

3. Plnění záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby se zjistilo, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží či jeho součásti přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu firmy HORNBACH.

Najdete ji na www.hornbach.cz. Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese

„onlineshop@hornbach.cz“.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná plnění

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak dotčena.

nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x