Záruka za jakost

Tento výrobek značky Pattfield byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu výrobků dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba na baterie je 1 rok.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu při používání výrobku v Evropské unii a/nebo ve Švýcarsku.
Záruka platí pouze při použití výrobku k soukromým účelům.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže,
  • neodborného zacházení či používání,
  • násilného působení,
  • nedodržení návodu k obsluze a nedostatečné údržby nebo péče.

Záruka nezahrnuje poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením při používání.

Záruka se dále nevztahuje na průvodní či následná poškození či možné náklady na montáž a demontáž v případě uplatnění záruky a náklady na pronájem přístroje.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky vymění zboží v rámci záruční doby na své náklady 1:1.
Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný rovnocenný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší prodejnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, příp. vyzvednutí vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady a záruky za výrobek nejsou touto zárukou nijak omezena.