Záruka za jakost

Tento výrobek značky SKANDOR byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu dřevěných podlah značky SKANDOR dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba pro

dřevěné podlahy do tloušťky 11,99 mm
činí 15 let pro využití v obytné oblasti, 7 let pro využití v oblastech, které jsou určeny pro veřejné a komerční využití,

dřevěné podlahy od tloušťky 12 mm
činí 30 let pro využití v obytné oblasti, 15 let pro využití v oblastech, které jsou určeny pro veřejné a komerční využití.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výhradně na odolnost proti odření užitné vrstvy dřevěné podlahy při běžném použití v souladu se svým určením a konstrukční odolnost jednotlivých součástí.

Tato záruka platí pouze při použití výrobku na území členských států EU a ve Švýcarsku.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem:

  • mimořádné chemické nebo mechanické zátěže,
  • neodborného zacházení či používání,
  • neodborného či nedostatečného čištění/péče,
  • násilného působení nebo úmyslného poškození nebo,
  • chybné pokládky (pokládka musí být provedena podle návodu pro pokládku SKANDOR a všeobecných pravidel techniky),
  • poškození v důsledku působení vlhkosti.

Záruka se dále nevztahuje na:

  • projevy odření na koncích prken, které vznikly na základě běžného opotřebení,
  • vytváření spár v podlaze.

Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.com.

Nebo kontaktujte poskytovatele záruky za účelem domluvy ohledně hodnocení vadného zbožína na následující emailové adrese:

onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.