Záruka za jakost

Tento výrobek značky SKANDOR byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu laminátových podlah značky SKANDOR dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba pro

laminátové podlahy s prokázanou užitnou třídou 31 dle EN 685
činí 15 let pro využití v obytné oblasti, 7 let pro využití v oblastech, které jsou určeny pro veřejné a komerční využití.

laminátové podlahy od prokázané užitné třídy 32 dle EN 685
činí 30 let pro využití v obytné oblasti, 15 let pro využití v oblastech, které jsou určeny pro veřejné a komerční využití.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na

 • odolnost vůči odření
  Nárok na záruku lze uplatnit, jakmile je zcela odstraněna vrstva dekoru o velikosti jednoho centimetru čtverečního.

 • odolnost vůči skvrnám
  Odolnost vůči skvrnám je zaručena pouze při kontaktu s následujícími látkami: aceton, krém na ruce, alkoholické nápoje, přírodní ovocné a zeleninové nápoje, tuky, káva, Coca-Cola a nápoje jí podobné, lak na nehty a srovnatelné látky.

 • stálost na světle
  Stálost na světle je zaručena dle požadavků podle EN 13329.

Tato záruka platí pouze při použití výrobku na území členských států EU a ve Švýcarsku.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

 • mimořádné chemické nebo mechanické zátěže,
 • neodborného zacházení či používání,
 • neodborného či nedostatečného čištění/péče,
 • násilného působení nebo úmyslného poškození nebo
 • chybné pokládky (pokládka musí být provedena podle návodu pro pokládku SKANDOR a všeobecných pravidel techniky).

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, např. projevy odření na hranách, které jsou způsobeny běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky dle své volby opraví nebo vymění zboží na své náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Výměna nezahrnuje náklady na demontáž a montáž podlahové krytiny.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.com.

Nebo kontaktujte poskytovatelem záruky na následující emailové adrese za účelem domluvy ohledně hodnocení vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.