Machr Stories 038: Machři na zážitky 1/2

Text: Jendrik Hillebrecht | Režie: Milan Škrobánek | Kamera: Andreas Klein

Pryč od televize, hurá za vlastními zážitky a experimentováním: Aby podpořili dětskou fantazii, otevřeli bratři Ralf a Alex Schülerovi před 17 lety zážitkový park Flederwisch. Bláznivé věci, které se tam dají objevit, si vymýšlejí a staví tihle dva sami – a přitom se královsky baví

U nás nejen že je dotýkání a prožívání na vlastní kůži dovoleno, ba je dokonce i žádoucí!“

Rolf Schüler

zážitky12

Rolf má nápady, Alex je realizuje

Jak to všechno bylo

Když Rolf a Alex koupili podnikový areál pro svoji kontejnerovou službu, našli zde dům, ve kterém to vypadalo, jako by se v něm zastavil čas. Bylo jim okamžitě jasné, že ho chtějí zachovat.

Když o tom vyprávěli jednomu známému učiteli, měl strašnou chuť je se svou třídou navštívit – zdálo se mu, že ten projekt je skutečně zajímavý, hlavně pro děti.

A v tomto okamžiku vznikl nápad na zážitkový park Flederwisch. Místo, kde ožívá historie a kde si děti mohou vyzkoušet všechno, co najdou.

V našem parku lze zažít světové dějiny“

Rolf Schüler

Historický vrchol v parku Flederwisch: parní stroj

Ohromující je obrovský parní stroj z roku 1912, který byl tehdy vyroben pravděpodobně na zakázku císaře Viléma.

Tohle monstrum bratři koupili před několika lety, pro transport ho kompletně rozebrali a v parku Flederwisch zase dali dohromady. Nyní po něm mohou návštěvníci šplhat a stroj detailně prozkoumávat.

Ohromující historie: největší parní stroj v Bavorsku, rok výroby 1912

Chcete vidět ještě více?

Ještě víc o zážitkovém parku a jak je možné jej navštívit se dozvíte zde