Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Respekt, odpovědnost, spolehlivost, upřímnost, uvěřitelnost, důvěra - to pro nás v HORNBACHu nejsou jen prázdná slova.
O udržitelnosti nemluvíme, udržitelností žijeme, ať už jde o obchodní, ekologickou nebo sociální sféru našeho zodpovědného podnikání.

HORNBACH je rodinný podnik orientovaný na budoucnost, máme jasně nastavený systém hodnot. Z těchto po desetiletí udržovaných a rozvíjených hodnot se vytvořil pevný základ strategie podniku, HORNBACH - Fundament, základ našeho dennodenního jednání a naší sociální zodpovědnosti.

Jsou v něm pevně zakotvené základní hodnoty, jak jednat s našimi zákazníky, ale také s našimi zaměstnankyněmi a zaměstnanci.

Skupina HORNBACH prezentuje témata společenské udržitelnosti, která rezonují mezi zaměstnanci a zákazníky ve svém magazínu. Jedná se například o udržitelné inovace realizované našimi zaměstnanci, nebo o výrobky od lidí s postižením, které najdete v nabídce HORNBACHu. Dočtete se zde ale také o obyčejné radosti a lásce k zahradničení.

Magazín 2020 ke stažení
Rozhovor s Albrechtem Hornbachem k tématu udržitelnosti.