Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás na webové portály třetích stran, které nabízejí falešné slevové kódy pro nákup u naší společnosti HORNBACH. Naše společnost HORNBACH žádné takové slevové kódy neposkytuje a s těmito portály ani žádným způsobem nespolupracuje! Na odkazy na těchto portálech v zájmu vlastní bezpečnosti neklikejte, ani na těchto portálech nezadávejte žádné své údaje.

0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
HORNBACH Praha - Černý Most Otevírací doba
Chlumecká 2398
198 00 Praha - Černý Most

servis-prahacm@hornbach.com
+420 225 357 - 000
po - pá: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
27. 9. 2023 7:00 - 19:00 hod.
28. 9. 2023 zavřeno
Tuto informaci jste si vytiskli dne 24.09.23 v 3:29 h. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit od aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na e-shopu.
Služby

Záruky

Záruky

Kvalita? Zaručena! Nezaručujeme pouze trvale nízké ceny. Nabízíme i spoustu dalších záruk - záruky HORNBACH, záruky naší značky i zastupujících značek.

Informace o našich záručních podmínkách v kostce.
 • 
				Záruka trvale nejnižších cen

  Vše za trvale nízké ceny. Garantováno!

  • Žádná lákadla: Vše výhodně.
  • Žádné akční ceny: Vždy výhodně.
  • Žádné slevy: Ihned výhodně.
  Více informací!

 • 
				Záruka výměny

  Garance vrácení/výměny zboží do 28 dní!

  • Veškeré zboží, kromě výroby na zakázku, rostlin a ryb.
  • Zboží musí být nepoužité a nepoškozené v originálním obalu.
  • Až 28 dní.
  • Nezapomeňte na pokladní stvrzenku nebo fakturu.

 • 
				Záruka růstu

  Záruka růstu: Peníze zpět nebo náhrada!

  • Optimální kvalita růstu a květů.*
  • 2 roky u trvalek, stromů, keřů a růží.

  *Při oprávněné reklamaci: peníze zpět nebo náhrada!

  Podrobnosti k záruce růstu naleznete zde. (PDF, 1 498 KB)

 • 
				Záruka mrazuvzdornosti

  Záruka odolnosti proti mrazu: záruka 5 let.

  • 5 let záruka u dlaždic s vykázanou odolností proti mrazu, při odborné pokládce.

HORNBACH záruka na přístroje

HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 198 00 (poskytovatel záruky) poskytuje na základě následujících ustanovení záruku za jakost na elektrické, benzínové a aku přístroje následujících značek, které byly zakoupené v HORNBACHu:

Bosch MTD Makita Metabo
Gardena Hikoki Nilfisk Stabila
AL-KO Kärcher Narex DeWalt
Záruční doba

Záruční doba je 5 let. Záruční doba začíná běžet od data zakoupení. Na potvrzení data zakoupení si prosím uschovejte originál účtenky či originál faktury.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výhradně na výrobní a materiálové chyby při používání výrobku v Evropské unii a / nebo ve Švýcarsku.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly:

 • nesprávným nebo neodborným použitím,
 • použitím násilí nebo v důsledku působení povětrnostních vlivů,
 • poškozením v důsledku nedodržení návodu k montáži nebo použití,
 • neodborně provedenou instalací,
 • přetížením přístroje,
 • použitím nepovoleného nářadí nebo příslušenství,
 • nedodržením ustanovení o údržbě a bezpečnosti,
 • proniknutím cizích těles do přístroje.
 • Záruka se dále nevztahuje na poškození v důsledku opotřebení, které vzniklo běžným používáním.
 • Záruka se nevztahuje na doprovodné ani následné poškození ani na možné náklady na montáž či demontáž v záručním případě a náklady na pronájem přístroje.

Záruční plnění

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby se zjistilo, zda jde o záruční případ. Pokud skutečně jde o záruční případ, poskytovatel záruky výrobek opraví nebo vymění na své vlastní náklady. V případě, že daný výrobek v době záručního případu není již možné dodat, poskytovatel zajištění může vyměnit poškozený výrobek za produkt podobný poškozenému výrobku. Vyměněný výrobek či jeho součást přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužuje záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nárok na novou záruku.

Uplatnění záruky

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na vaši nejbližší prodejnu HORNBACH.

Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující emailové adrese a sdělte vaše požadavky ohledně zaslání, vyzvednutí či odborného posouzení vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz nebo využijte náš Kontaktní formulář.

Záruku lze uplatnit pouze na základě předložení originálu pokladního dokladu či originálu faktury.

Zákonná práva

Záruku lze uplatnit pouze na základě předložení originálu pokladního dokladu či originálu faktury.Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak dotčena.

Záruky zastupujících značek

Aron
Avital
basano
Buildify
Flair
For q
Industrial
Jungborn
J.C. Schwarz
Kaiserthal
KEO
Konsta
Kovona

Tento výrobek značky Kovona System a.s. byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality. Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 198 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku na kvalitu za jakost regálů značky Kovona dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 5 let. Počíná běžet od data zakoupení.

Záruční doba se vztahuje na funkčnost jednotlivých dílů.

Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

 • nesprávně provedené montáže či připojení,
 • neodborného zacházení či používání,
 • násilného působení,
 • modifikace výrobků,
 • působení chemických vlivů v rozporu s určením.

Záruka se dále nevztahuje na průvodní či následná poškození či možné náklady na montáž a demontáž v případě uplatnění záruky.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky dle své volby opraví nebo vymění zboží na své náklady.

Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, příp. vyzvednutí vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.

Lumak Pro
Madeira
Maurerlob
Pattfield
Pertura
Piccante
Ravak

Ravak vytváří inspirativní koupelny promyšlené do posledního detailu. Pod touto značkou najdete komplexní řešení moderních koupelen v podobě ucelených konceptů. RAVAK a.s., Obecnická 285, Příbram, 261 01, IČ: 25612492 (dále pouze poskytovatel záruky) ručí podle následujících ustanovení za kvalitu van značky Ravak.

Doživotní záruka

Doživotní záruku na vanu poskytne firma RAVAK, a.s. tomu kupujícímu, který vanu zakoupí a řádně zaplatí v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2023.

V rámci této doživotní záruky bude kupujícímu vana opravena, nebo v případě výskytu neopravitelné vady vyměněna, a to po celou dobu života kupujícího, bez ohledu na počet uplatnění nároku na odstranění vady zakoupené vany během trvání Doživotní záruky.

Kupující

Kupujícím, který může uplatňovat Doživotní záruku na výrobek poskytovanou, může být pouze fyzická osoba. Doživotní záruka trvá po dobu života kupujícího. Doživotní záruka zaniká též změnou vlastnictví k zakoupené vaně z kupujícího na třetí osobu.

Řešení reklamace

V případě, že výrobek, na který kupující uplatňuje Doživotní záruku, už výrobce přestal vyrábět, bude po dohodě s kupujícím výrobek vyměněn za výrobek, který se nejvíce shoduje s koupenou vanou. Cenový rozdíl vzniklý v případě, že nový-vyměněný výrobek je dražší než výrobek původní, na který se Doživotní záruka vztahuje, hradí kupující.

Případné dodatečné náklady spojené s instalací vyměňovaného výrobku hradí kupující. Za dodatečné náklady spojené s instalací jsou považovány především náklady na dopravu, instalační materiál a práci servisních techniků společnosti RAVAK, a.s.

Vana musí být vyjmutelná bez bouracích prací. Náklady na případné stavební a zednické práce hradí kupující.

Doživotní záruku na výrobek kupující uplatní u společnosti RAVAK, a.s.

Záruční doba platná pro Doživotní záruku

Doživotní záruka začíná běžet ode dne zaregistrování zakoupené vany kupujícím na na internetových stránkách RAVAK, a.s. (pokud bude registrace provedena do 60 dní od koupě výrobku).

Podmínky pro uplatnění Doživotní záruky na vany RAVAK

Doživotní záruka na akrylátové vany RAVAK se vztahuje pouze na:

 • kupující, kteří koupi vany zaregistrovali na internetových stránkách RAVAK, a.s.
 • nové (nepoužité) vany koupené na e-shopu nebo na kamenné prodejně Hornbach
 • samotnou vanu bez dalšího příslušenství jako jsou například vanové odtokové komplety, panely, podpora van apod.
 • vany namontované v souladu s pokyny uvedenými v montážním návodu RAVAK
 • vany nainstalované na originální podpoře RAVAK
 • vany udržované a čištěné způsoby doporučenými výrobcem uvedenými v montážním návodu, který je dodáván spolu s výrobkem
 • vady materiálu a výrobní vady

Doživotní záruka na akrylátové vany RAVAK se nevztahuje na:

 • vady vzniklé neodbornou instalací výrobku (instalací provedenou v rozporu s pokyny uvedenými v montážním návodu a stavební připravenosti)
 • vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho nesprávnou údržbou, zejména koupáním zvířat
 • opotřebení výrobku vzniklé jeho obvyklým užíváním
 • mechanická poškození výrobku
 • prováděné opravy výrobku přebrušováním nebo tmelením mimo rámec Doživotní záruky
 • vady vzniklé v důsledku vyšší moci (např. požár, zemětřesení a jiné živelní události)
 • vady vzniklé užíváním výrobku mimo prostor koupelny v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. v exteriéru apod.)

Nejsou-li splněny veškeré podmínky definované v tomto dokumentu pro poskytnutí Doživotní záruky, je kupujícímu poskytována standardní záruční lhůta definovaná v záručním listu.

Reika
Rotheigner
Roth Lange
Skandor
Soluna
Stabila
Tenneker
veporit.
nahoru