Návod

Jak na montáž vodicího kabelu a nabíjecí stanice pro robotické sekačky WORX

Doba čtení: 3 min.

Robotické sekačky se čím dál častěji objevují na českých trávnících. V tomto návodu vám poradíme, jak zapojit robotickou sekačku Worx a vytyčit jí na zahradě ty správné cíle.

Kam umístit nabíjecí stanici robotické sekačky Worx

01

Umístěte nabíjecí stanici do 10 m od zásuvky. Pokud je to možné, zvolte místo ve stínu.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
02

Příjezdová cesta vpravo od stanice vyžaduje minimálně 80 cm dlouhou rovnou plochu. Na výjezdovou cestu nechte minimálně 30 cm rovné plochy.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
03

Nabíjecí stanice musí být ve vodorovné poloze, aby bylo zajištěné efektivní nabíjení.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
04

Přišroubujte stanici do země pomocí přiložených vrutů a inbusového klíče.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
05

Odstraňte izolaci z jednoho konce vymezovacího kabelu pomocí nůžek nebo kleští.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
06

Otevřete víko nabíjecí stanice a vložte obnažený konec do červené svorky vlevo. Kabel veďte připraveným kanálkem v nabíjecí stanici.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX

Jak umístit vodicí kabely k robotické sekačce Worx

07

Připevněte kabel k zemi pomocí přiložených kolíků. Mezi kolíky nechávejte rozestupy zhruba 80 cm.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
08

Použijte přiložené měřidlo ke stanovení odstupu kabelu od okraje trávníku. Pokud je okraj zvýšený, upevněte kabel 26 cm od okraje.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
09

Pokud je okraj v rovině s trávníkem, upevněte kabel 10 cm od okraje.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
10

Ujistěte se, že je kabel k zemi připevněn co nejtěsněji.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
11

Záhony, jezírka, kořeny stromů a další oblasti ochráníte vymezovacím kabelem.

Kabel položte do pravého úhlu od okraje trávníku směrem k oblasti, která má být chráněna.

Dodržujte vzdálenost 26 cm od kraje objektu a veďte kabel po směru hodinových ručiček. Pokud kabel není položen správně, Landroid může vjet do chráněné oblasti. Stejným způsobem veďte kabel zpět k okraji.

Kabel veďte v blízkosti již uloženého a ujistěte se, že se kabely nepřekrývají.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
12

Pokud zasahuje do trávníku objekt pod úhlem 90°, použijte přiložený trojúhelník k vytvoření ideální dráhy pro Landroid. Zabráníte mu tak v nárazu do překážky, což povede k lepšímu výsledku sekání.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
13

Jakmile dokončíte pokládku vymezovacího kabelu, obnažte jeho konec, protáhněte ho kanálkem v nabíjecí stanici, vložte obnažený konec kabelu do černé svorky a zavřete kryt.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
14

Zapojte nabíjecí stanici do zásuvky.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
15

Pokud jste položili kabel správně, tak LED kontrolka bude svítit zeleně.

Pokud dojde k problému s vymezovacím kabelem, například k jeho přerušení nebo nesprávnému zastrčení konců do stanice, rozsvítí se LED kontrolka červeně.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
16

Otevřete kryt na zadní straně Landroidu a vložte baterii Powershare, správné zastrčení poznáte podle klapnutí.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
17

Umístěte Landroid do nabíjecí stanice a ujistěte se, že jsou kontakty ve správné pozici. LED kontrolka bude blikat zeleně.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX
18

Jakmile je baterie plně nabitá, LED kontrolka svítí zeleně. Landroid je nyní připraven na první testovací jízdu.

Robotické sekačky WORX
Robotické sekačky WORX