Návod

Jak namontovat vanovou baterii

Při práci s vanovou baterií to chce trpělivost a přesnost. Proto pro vás máme video návod z projektové dílny HORNBACH. Takže teď zvládnete postup od uzavření přívodu vody až po první vodní zkoušku. Dejte se do práce.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Jak namontovat vanovou baterii

01

Nejprve zavřete přívod vody do baterie. Pak vyšroubujte obě dvě stavební zátky ze stěnových přípojů. Změřte hloubku mezi horním okrajem obkladů a stěnovým přípojem pomocí skládacího metru. Tak určíte rozměr pro prodloužení kohoutu, pomocí kterého prodloužíte přípoje až k hornímu okraji obkladů.

Prodloužení kohoutu se utěsní těsnicím konopím. Aby konopí na hladkém závitu neklouzalo, je nutné ho zdrsnit. Přejeďte několikrát listem pilky na kov napříč závity. Přiložte konopí na závit a zašroubujte ho do závitu. Na konopí ještě přijde těsnicí pasta. Trochu pasty naneste a vetřete ji na konopí.

 Jak namontovat vanovou baterii
02

Obě dvě prodloužení kohoutu se zašroubují pomocí univerzálního klíče na vsuvku ventilu. Jako pohon pro univerzální klíč poslouží ráčnový klíč.

Pokud nebude možné zašroubovat prodloužení dostatečně hluboko, namotali jste na závit příliš mnoho konopí. Prodloužení kohoutu opět vyšroubujte ze stěnového přípoje a ještě jednou ho kompletně utěsněte, tentokrát o 1 či 2 otáčky méně. Také znovu naneste těsnicí pastu.

Pokud lze prodloužení zašroubovat snadno až na doraz, namotali jste na závit příliš málo konopí. Prodloužení kohoutu opět vyšroubujte ze stěnového přípoje a ještě jednou ho kompletně utěsněte, tentokrát o 1 či 2 otáčky více. Také znovu naneste těsnicí pastu.

 Jak namontovat vanovou baterii
03

Před montáží vanové baterie se musí zašroubovat S přípojky do prodloužení kohoutu. S přípojky slouží k tomu, aby se nastavil rozestup obou dvou stěnových přípojů na šířku použité baterie. Zároveň můžete také vyrovnat výšku obou stěnových přípojů, pokud by se nenacházely přesně v jedné a té samé výšce.

Utěsněte šroubovací závit na S přípojkách. Zdrsněte závit pomocí pilového listu. Položte těsnicí vlákno napříč přes závity a našroubujte ho napnuté ve směru závitu. Vlákno přitom nešroubujte přímo do závitů.

 Jak namontovat vanovou baterii
04

Pak zašroubujte S přípojky pomocí otevřeného klíče do stěnových přípojů. Vyrovnejte je na požadovanou šířku. Pokud mají stěnové přípoje větší rozestup než přípojky baterie, musíte přetočit S přípojky směrem dovnitř. Pokud mají stěnové přípoje menší rozestup než přípojky baterie, musíte S přípojky přetočit směrem ven.
S přípojky lze při použití těsnicího vlákna na závity o něco vyšroubovat. Vyrovnejte přípojky pomocí vodováhy směrem k sobě.

 Jak namontovat vanovou baterii
05

Po vyrovnání nasaďte obě dvě rozety koupelnové baterie na S přípojky.

 Jak namontovat vanovou baterii
06

Vložte gumové těsnicí kroužky do přípojek baterie. Nyní přiložte baterii k S přípojkám. Průvlečné matice baterie můžete nejprve našroubovat na přípojky ručně. Na finální utažení použijte kleště na baterie s plastovými čelistmi. V žádném případě nepoužívejte nářadí, které by mohlo baterii poškrábat.

 Jak namontovat vanovou baterii
07

Našroubujte sprchovou hadici ručně na přípojku na baterii. Na to nebudete potřebovat žádné nářadí.

 Jak namontovat vanovou baterii
08

Pokud patří k baterii stěnový držák na sprchu, vyznačte si otvory k vyvrtání. Vyberte umístění tak, aby bylo možné dobře zavěsit sprchovou hlavici s hadicí.
Vyrovnejte otvory k vyvrtání pomocí vodováhy, aby sprchová hadice visela po provedení montáže svisle.

Předem vyhlubte otvory k vyvrtání pomocí důlčíku, nebude vám sklouzávat vrták. Podle vlastností stěny musíte vybrat vhodný vrták. U velmi tvrdých obkladů můžete provést předvrtání pomocí vrtáku do skla a poté vyvrtat zbývající otvor pomocí vrtáku do kamene. Průměr otvoru zvolte podle přiložených hmoždinek. Vrtejte bez příklepu! Hloubkový doraz na vrtačce zabrání, abyste upínadlem vrtáku narazili na dlaždice.

 Jak namontovat vanovou baterii
09

Po zasazení hmoždinek můžete našroubovat stěnový držák na sprchu.

 Jak namontovat vanovou baterii
10

Nyní můžete opět otevřít přívod vody a baterii vyzkoušet. Nechte vodu téct alespoň jednu minutu a zkontrolujte funkci koupelnové baterie. Prohmatejte všechny šroubové spoje a vyzkoušejte, zda je vše těsné.

 Jak namontovat vanovou baterii

Jak namontovat umyvadlovou baterii

Potřebujete vědět, jak namontovat umyvadlovou baterii? Připravili jsme pro vás dva způsoby, jak baterii instalovat. S video návody z projektové dílny HORNBACH, nákupním seznamem a dobrými radami, zvládnete instalaci vodo ...více