Návod

Jak postavit terasu z WPC prken

Doba čtení: 6 min.

Pokud se chystáte na stavbu terasy z WPC prken, pak jste se rozhodli správně. Tento materiál je nejen odolný, ale také tvarově stabilní. Bude se vám po něm příjemně chodit naboso a s naším video návodem z projektové dílny HORNBACH bude pokládka snadnou záležitostí.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

TIP

Zachovejte potřebné mezery u obrub, aby byla terasová konstrukce dobře provzdušněná. U zde uvedené spodní nosné konstrukce je nutné vyvrtat v rozestupech 60 cm drenážní otvory. Pro vrtání a řezání WPC materiálu je vhodné běžné nářadí na opracování dřeva.

Příprava základové plochy

01

Vyznačte si plochu terasy pomocí napnuté zednické šňůry nebo značkovacím sprejem. Na délku i na šířku přidejte vždy 20 cm.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
02

Vykopejte zeminu z plochy tak hluboko, aby měla celá konstrukce s horním okrajem desek požadovanou výšku pod dveřmi terasy. Je nutné vytvořit sklon 2 %, který povede směrem od domu. Plochu zhutněte vibrační deskou.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
03

Obruby se podle konstrukce terasy a výšky obrub, umísťují na zhutněnou zeminu nebo na vrstvu mrazuvzdorného materiálu. Vymezte si pomocí zednické šňůry přesný rozměr vnitřních okrajů obrub se sklonem.

Rozmíchejte venkovní stavební beton tak, aby byl zavlhlý a naneste ho jako 4 až 5 cm silné pásy pro první obrubu na zem.

Umístěte obrubu, vklepejte ji gumovou palicí do betonu a přitom sledujte vodorovné umístění podle vodováhy. Pomocí lžíce vytvarujte betonový klín o výšce cca 10 cm a položte na něj další obrubu podél napnutých šňůr.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
04

Podle terasové krytiny lze nyní vnitřní prostor vyplnit mrazuvzdorným materiálem a zhutnit ho. Mějte přitom na paměti, že na mrazuvzdornou vrstvu přijde ještě 4 cm silná vrstva dlažebního štěrku. Při pokládce terasových desek rovnou na štěrkové podloží musí být podloží zcela rovné a musí být založené se sklonem. U varianty pokládky s rektifikačními terči lze případné nerovnosti ještě odstranit výškovým nastavením terčů.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
05

Pro vytvoření rovného štěrkového podloží se na něj položí stahovací latě a uvedou se do požadované výšky. Ideálně můžete postupovat tak, že si nejprve vytvoříte pro každou T kolejnici štěrkový násyp a vždy do tohoto násypu zatlačíte jednu T kolejnici. A nyní rovnoměrně vyrovnáte podle šňůr s potřebným sklonem pomocí stahovacích latí.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
06

Prostor mezi stahovacími latěmi vyplňte dlažebním štěrkem a stáhněte celou plochu stahovací nebo sázecí latí. A poté nasypte štěrk v dalším úseku a jako předtím stáhněte. Poté můžete šňůry odstranit.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken

Nastavení sklonu

07

Upněte na výšku hotového horního okraje terasy a vyrovnejte podle vodováhy do vodorovné pozice. Označte obrubu po jednom metru šířky terasy 2 cm pod šňůrou pomocí lepenky. Opakujte ten samý krok po každém dalším metru šířky terasy o další 2 cm až na konec terasy. Nyní upevněte šňůru do výšky vyznačení. Tak získáte rovnoměrný sklon 2 %.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken

Plánování WPC spodní nosné konstrukce

08

Nejprve naplánujte pokládku WPC spodní nosné konstrukce a betonových desek.
Mají se WPC prkna položit směrem k domu v pravém úhlu? Pak musí spodní nosná konstrukce probíhat souběžně s domem.
Skládají se WPC prkna na délku? Na těchto místech budou zapotřebí dvě spodní nosné konstrukce.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
09

U této konstrukční varianty se plocha terasy olemuje obrubami. Nejprve položte na připravené štěrkové lože univerzální textilii jako ochranu proti plevelu. Pro pokládku WPC desek se na ní položí jako základ pro rektifikační terče betonové desky.

1. WPC prkno
2. Montážní úchyt
3. Spodní nosná konstrukce
4. Podložka
5. Betonová deska
6. Dlažební štěrk
7. Drť
8. Obrubník
9. Betonový klín

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken

Montáž WPC spodní nosné konstrukce

10

Pro spodní nosnou konstrukci se používají betonové desky jako podpěry. Ideálně jde pokládka pomocí zvedáku desek. Mezera mezi betonovými deskami se řídí podle formátu WPC spodní nosné konstrukce.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
11

Rovnoměrných mezer mezi deskami dosáhnete pomocí šablony (dřevěná prkénka). WPC je nutné ochránit proti vlhkosti stejně jako dřevo. Proto se při montáži spodní nosné konstrukce vkládá vždy po jedné podložce mezi betonovou desku a spodní nosnou konstrukci. U spojů spodní nosné konstrukce vždy zachovejte dilatační mezeru o rozměru 2 cm a tuto mezeru přemostěte pomocí krátké souběžné spodní nosné konstrukce.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
12

Spodní nosnou konstrukci přišroubujte pomocí hmoždinek a nerezových šroubů k betonovým deskám.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken

Montáž profilové lišty

13

První WPC prkno lze upevnit pomocí montážního úchytu. Upevněte ho proto pomocí bočního ukončovacího profilu.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
14

Přiřízněte profil ruční pilkou na kov na požadovanou délku a přišroubujte ho ke spodní nosné konstrukci. Pro vyrovnání dilatace materiálu se do profilů vkládají těsnící šňůry. A nyní upněte první prkno do bočního ukončovacího profilu.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
15

Stěnový ukončovací profil překryje dilatační spáru k přiléhající domovní fasádě.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
16

Pokud směr pokládky spodní nosné konstrukce neumožňuje montáž upevňovacího profilu, lze spáru zakrýt stěnovým ukončovacím úhelníkem. Také zde vložte těsnící šňůru.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
17

Boční zakrytí profilu můžete vytvořit pomocí lemovacího profilu. Také zde vložte těsnící šňůru.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
18

V pokynech od výrobce je uvedena maximální délka pokládky. Poté je nutné zabudovat dilatační spáru. Za tímto účelem použijte dva lemovací profily nebo jeden přechodový profil. Také zde vložte opět těsnící šňůru.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken

Pokládka WPC terasových prken

19

Podle směru pokládky prken se okraje olemují vhodnými profilovými lištami. První WPC prkno na bočním okraji nelze připevnit pomocí montážního úchytu. Za za tímto účelem je nutný boční ukončovací profil. Tento profil uřízniěte ruční pilkou na kov na požadovanou délku a přišroubujte ho ke spodní nosné konstrukci.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
20

Kvůli dilataci materiálu se do profilů vkládají těsnící šňůry. Umístěte první prkno tak, aby doléhalo k těsnící šňůře. Poté prkno upněte zakrývacím profilem.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
21

Upevněte prkno na protilehlou stranu pomocí montážního úchytu. Úchyty nasaďte na spodní nosnou konstrukci a nasuňte je na prkno tak, aby zasahovaly do drážky.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
22

Připevněte všechny další prkna pomocí montážních úchytů. Správné mezery mezi prkny vznikají právě úchyty. Použijete na předních koncích prken lemovací profil? Poté nasaďte tento profil s těsnící šňůrou již při montáži prken na prkna.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
23

Je plocha pokládky tak velká, aby byla zapotřebí dilatační spára? Poté namontujte na tomto místě nejprve upevňovací profil. Dbejte na to, aby tento profil probíhal souběžně s prkny. Profily vždy přišroubujte nerezovými šrouby.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
24

Poté zasaďte prkno s těsnící šňůrou do profilu. Na protilehlé straně profilu umístěte další prkno s těsnící šňůrou a připněte na něj přechodový profil – oba dva konce prken drží bez montážních úchytů.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken
25

Nyní lze položit všechny další prkna až na konec pokládky – u velmi velkých ploch až do další dilatační spáry. Upevněte poslední prkno s bočním ukončovacím profilem k okraji, dle předchozího popisu.

Jak postavit terasu z WPC prken
Jak postavit terasu z WPC prken

Jak postavit dřevěnou terasu

Dřevěná terasa je tím pravým místem, kde si užijete pohodu letních dnů. Dřevo navíc dodá terase přírodní a venkovský ráz a je příjemné na dotek. Vytvořte si útulné zákoutí nejen pro letní grilování. S video návodem z p ...více