Poradenství

10 nejčastějších otázek při výběru krbových kamen

Doba čtení: 10 min.
10 nejčastějších otázek při výběru krbových kamen

Přemýšlíte o tom, že byste si pořídili krbová kamna a dodali tak vašemu domovu ještě útulnější atmosféru? Rozhodli jste se pro nákup krbových kamen? S výměníkem nebo bez? Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky.

Co budete muset připravit před instalací krbových kamen?

Komín
Před nákupem krbových kamen byste už měli vědět, zda je váš komín vhodný pro připojení kamen na tuhá paliva. Před instalací vašich krbových kamen se musíte poradit s vaším kominíkem. On musí ověřit možnosti připojení a poučit vás o zákonných předpisech. Musí připojení rovněž schválit a provést jeho přejímku.

Umístění
Promyslete, kde budou nová kamna umístěna, protože co typ, to různá výška a šířka.

Kouřovod
Důležité je také znát průměr kouřovodu (roury ke kamnům), který je spojovacím článkem mezi krbovými kamny a komínem. Kamna se vyrábějí s kouřovodem horním, zadním nebo horním a zadním.

Co znamená...?

... stáložárné ohniště?

Stáložárná ohniště jsou certifikována na minimální dobu hoření za použití černého uhlí. Spaluje-li se černé uhlí při částečné zátěži a ohniště se obsluhuje řádným způsobem, lze dosáhnout provozní doby až max. 12 hodin. Doby hoření až max. 4 hodiny se dosáhne, pokud se černé uhlí spaluje při jmenovitém tepelném výkonu. Při použití dřevěných polen a hnědouhelných briket je doba hoření podstatně kratší. Stáložárné funkce s těmito palivy nelze dosáhnout.

... ohniště s dočasným žárem?

Ohniště s dočasným žárem nahrazují běžná ústřední topení pouze na omezenou dobu či mají doplňkovou funkci. Ohniště s dočasným žárem se nesmí provozovat nepřetržitě. Stáložárné funkce nelze dosáhnout.

... co se rozumí u krbových kamen pod označením „automatika“?

Zabudovaná automatika ve vašich kamnech reguluje přívod spalovacího vzduchu a udržuje tak tepelný výkon na konstantní úrovni.

... externí přívod spalovacího vzduchu?

Např. pro nízkoenergetické domy je důležitý externí přívod spalovacího vzduchu. Jsou-li váš dům či byt velmi dobře izolované (to znamená téměř vzduchotěsné), musí kamna vzduch na spalování získávat zvenku, aby vám doslova řečeno neubíraly vzduch k dýchání.

... přívod spalovacího vzduchu ze vzduchu v místnosti?

Zde se vzduch, který ohniště potřebuje pro spalování, získává z místnosti, ve kterém je ohniště umístěno. Přitom je důležité, aby byl k dispozici dostatečně velký prostor, jinak by bylo nutné vzduch přivádět zvenku či z nějaké jiné místnosti (externí přívod spalovacího vzduchu).

10 nejčastějších otázek při výběru krbových kamen

Jsou pro vás vhodnější krbová kamna s teplovodním výměníkem nebo bez?

Krbová kamna s výměníkem

Tato kamna lze bez problémů zkombinovat se stávajícím systémem vytápění. V těchto kamnech je zabudován tepelný výměník, ve kterém se ohřívá voda. Čerpadlo pak ohřátou vodu vede do topení. Část tepla krbových kamen se tedy používá pro přímé vytápění místnosti a zbytek tepla systém využívá pro topení v domě nebo pro ohřev vody. Krbová kamna s výměníkem jsou dobrou alternativou k hlavnímu vytápění. Například některé výměníky jsou schopny dávat do topení (zásobníku vody) i 75% z celkového tepelného výkonu kamen.

Krbová kamna bez výměníku

Tento typ kamen je připojen jen ke komínu a místnost pouze vyhřívá.

Nejoblíbenější produkt

Kamna Thorma Kerpen AT černá
Kamna Thorma Kerpen AT černá
(59)
5900,00 CZK / ks

Chcete kamna volně stojící nebo si obezdíte krbovou vložku?

Krbová kamna volně stojící

Volně stojící krbová kamna jsou velmi variabilní variantou. Můžete je postavit do rohu, ke stěně nebo do volného prostoru. Nezapomeňte však dodržet bezpečnostní opatření (nehořlavá podlaha, skleněná podložka). Vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být 80 cm. Kamna umístěte od zdi 20 cm a u podlahy je nutné, aby vždy od vnitřního okraje otvoru ohniště deska přečnívala. Zepředu o min. 50 cm a ze strany min. o 30 cm.

Krbová vložka

Pokud jste si vybrali krbovou vložku, tak už jistě počítáte s tím, že budete v místnosti stavět a vložku obezdívat. Krbová vložka se nejčastěji umísťuje do rohu nebo u zdi. I pro stavbu krbu platí bezpečnostní normy a kontrolu kominíkem. Počítejte s nehořlavou podlahou, izolačními prvky a dostatkem prostoru pro výdech horkého vzduchu.

Co znamená...?

... obklad spalovacího prostoru ze šamotových cihel či vermikulitových desek?

Spojením šamotu a vermikulitu vzniknou vysoce žáruvzdorné a tvarově stálé krbové tvárnice, které budou chránit před poškozením také kovový korpus.
Šamot je v podstatě pálená hlína, která při prvním vypalování vykazuje tepelnou odolnost až 1.400 stupňů celsia.
Vermikulit je z hlediska mineralogie hořečnatoželeznatá slída, která se těží v povrchových dolech, odplavuje se a třídí podle různé zrnitosti.
Šamot a vermikulit patří oba k recyklovatelným materiálům a jsou proto velmi ekologické.

Jak velký mají mít kamna výkon?

Výkon krbových kamen se udává v kW a při výběru dostatečného výkonu zohledněte tyto faktory:

 • velikost vytápěné místnosti
 • funkčnost komína
 • druh paliva
 • hodnoty tepelné ztráty objektu (energetická náročnost budovy)

Pokud vynásobíte objem vytápěných místností s hodnotou tepelné ztráty, vyjde vám údaj v kW, podle kterého si snáze vyberete krbová kamna s optimálním výkonem.

Jmenovitý tepelný výkon je uveden na typovém štítku a udává maximální využitelné množství tepla při trvalém provozu za časovou jednotku.
Prostorová výhřevnost udává, kolik lze vytopit obytného prostoru v závislosti na kW jmenovitého tepelného výkonu.

Co znamená...?

... jmenovitý tepelný výkon?

Jmenovitý tepelný výkon udává maximální, využitelné množství tepla z ohniště, které ohniště při trvalém provozu vyrobí za časovou jednotku. Jmenovitý tepelný výkon je uveden na typovém štítku ohniště

.... prostorová výhřevnost?

Prostorovou výhřevnost vašich krbových kamen najdete v popisu zařízení. Ta se odvíjí mj. od izolace, výšky a velikosti místností a je podstatným kritériem při rozhodování o výběru vhodné výkonnosti vašich krbových kamen. Jako zásadní pravidlo platí, že na kW jmenovitého tepelného výkonu (viz níže) lze vytopit alespoň 15 - 20 m2 obytného prostoru. Tato hodnota také samozřejmě závisí na vaší osobní situaci.

10 nejčastějších otázek při výběru krbových kamen

Budete potřebovat vybudovat externí přívod vzduchu?

Externí přívod spalovacího vzduchu (CPV) se montuje tam, kde není možné zajistit ohništi potřebné množství vzduchu z vytápěných místností. Pokud tedy nemáte možnost přivádět dostatek vzduchu např. z vedlejších místností, pak budete muset zajistit vzduch zvenku. Externí přívod vzduchu je vlastně potrubí, která přivádí venkovní vzduch do krbové vložky s výměníkem. Vzduch tak můžete přivádět ze sklepa, ze střechy nebo půdy či přívod umístit na fasádu.
Kamna s externím přívodem jsou ideálním řešením do nízkoenergetických a pasivních staveb.

Co znamená...?

... primární vzduch?

To je vzduch, který je do krbových kamen přiváděn zespodu (skrz popelový rošt). Tento vzduch je vyžadován zejména ve fázi podpalu, když spalujete hnědé a černé uhlí. Při spalování dřeva se po fázi podpálení přívod primárního vzduchu uzavře.

... sekundární vzduch?

To je spalovací vzduch, který se do ohniště v kamnech přivádí k plamenům. Přívod sekundárního vzduchu lze přesně regulovat a proto můžete proces hoření přesně řídit. Sekundární vzduch se přivádí nad spalovací komorou, čímž se ohřívá a poté se opět přivádí do ohniště v horní části předního krytu. Tím se docílí energeticky a ekologicky optimálního procesu spalování, přičemž sekundární vzduch navíc působí jako čistící přípravek na přední kryt.

... terciární vzduch?

Tento vzduch se přivádí do zadní spalovací části kamen, měří se dodatečně či souběžně se sekundárním vzduchem. Slouží pro lepší spalování a mísení spalovacích plynů a vzduchu ve fázi maximálního žáru. Tím je zaručeno lepší spalování s ještě nižším obsahem zplodin.

... konvekční teplo?

Konvekční teplo vzniká zahřátím vzduchu o teplý povrch, např. o topná tělesa. Jelikož teplý vzduch je lehčí než studený, dochází k pohybu vzduchu, k takzvané konvekci. Pro ideální pocit pohodlí v místnosti je kromě konvekčního tepla zapotřebí také vyzařující teplo. To je kromě konvekčního tepla součástí pociťovaného tepla. Chybí-li vyzařované teplo, nemůže dojít nikdy i přes běžnou teplotu vzduchu k vytvoření kýženého pohodlí, kterého by bylo možné dosáhnout zkombinováním obou dvou druhů tepla.

Jaké příslušenství ještě potřebujete?

Pokud jste se rozhodli pro nákup krbových kamen tak vězte, že tím to nekončí. Ke krbovým kamnům patří i:

 • vysavače na popel
 • palivo
 • kamnové roury
 • krbové nářadí
 • izolační desky
 • komínové systémy

Pokud si nové bydlení teprve zařizujete, tak budete mít na svém nákupním seznamu např. i tyto položky:

 • radiátory
 • čerpadla k topení a oběhová čerpadla
 • expanzní nádrže

Zvládnete montáž svépomocí?

Samotnou instalaci krbových kamen do systému by měl mít na starosti odborník. Informujte se na prodejně u našich odborníků. Neměli byste ale zapomenout na vašeho kominíka, který by od začátku měl se všemi spolupracovat, konzultovat a nakonec i vše schválit.

10 nejčastějších otázek při výběru krbových kamen

Je možné topit uhlím?

Ne! V krbových kamnech topte určitě jen dřevem a to dřevem suchým! Čím je dřevo sušší, tím bude lépe hořet. Na noční provoz můžete používat dřevěné brikety.
Jaké vlastnosti mají jednotlivá paliva se podrobněji dočtete v našem dalším článku "Jak topit dřevem a briketami."

Co zmanená...?

... co dělat při usazování sazí na předním krytu ohniště?

Usazeniny sazí na předním krytu ohniště vždy poukazují na špatné spalování. Možnými příčinami může být následující:

 • tah komínu je nedostatečný
 • palivo je příliš vlhké či vrstevnaté
 • příliš málo paliva
 • příliš nízká teplota ve spalovacím prostoru
 • příliš nízký přívod spalovacího vzduchu
 • řezné hrany (čela) dřeva jsou umístěny směrem k přednímu krytu

... kamna s provozem na uhlí a dřevo?

Některá kamna mají speciální páku pro přepínání z provozu na uhlí na provoz na dřevo. V takových kamnech poté můžete zatápět buď jedním či druhým palivem.

Jak o krbová kamna pečovat?

Aby vám vaše nová krbová kamna co nejdéle vydržela, základem je topení suchým dřevem. Pokud si nejste jistí, zda je dřevo dostatečně suché, můžete si vlhkost ověřit speciálním vlhkoměrem dřeva. V případě, že byste topili nevhodnými palivy, poškodila by se vám nejen kamna, ale propadla by i jejich záruka. Každoročně (po topné sezóně) je nutné nechat kominíkem zkontrolovat komínový systém a krbová kamna.
Ke každodenní péči patří čištění krbového skla speciálním čističem. Na vynášení popela můžete používat vysavače na popel. Nezapomeňte také čistit výměník.

10 nejčastějších otázek při výběru krbových kamen

Chcete na krbových kamnech i vařit?

Vyberte si sporáky na tuhá paliva, které fungují na stejném principu jako krbová kamna. Můžete s nimi nejen vytápět místnost, ale zároveň na nich vařit. Ba co víc, můžete v nich i upéct kuře nebo buchty! Sporáky na tuhá paliva mají zabudovanou troubu a topit v nich můžete dřevem a dřevěnými briketami.