0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
HORNBACH Praha - Černý Most Otevírací doba
Chlumecká 2398
198 98 Praha - Černý Most

servis-prahacm@hornbach.com
+420 225 357 - 000
po - pá: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
Tuto informaci jste si vytiskli dne 21.03.23 v 8:09 h. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit od aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na e-shopu.
Poradenství

Jak vybrat palubky

Doba čtení: 10 min.
Jak vybrat palubky

Pokud se rozhodnete k nákupu palubek, měli byste si odvézt dřevo v kvalitě, která není nahodilá. Na kvalitu palubek – úzkých, dlouhých prken ze dřeva, jež jsou opatřena perem a drážkou – pamatuje evropská norma, s níž koresponduje i norma tuzemská.

Rozčlenění palubek do kvalitativních tříd

Znamená to, že výrobce nemůže palubky vyrábět tak, jak se to hodí jemu. Poučený zákazník tak ví, jaké kvality budou palubky, jež zvolil k realizaci svého projektu.

Jak vybrat palubky

Palubky se prodávají v baleních po více kusech, které by měly mít stejnou kvalitu. Vzorek bývá vybalen.

Palubky se používají jako pohledový obkladový materiál do interiéru, vnější obkladový materiál či jako materiál na podlahy. Jsou frézovány do různých profilů, tlouštěk a délek. Na lícové, tedy vnější (pohledové) straně jsou různě tvarované, na rubové straně mohou být opatřeny malými drážkami, jež zabraňují deformaci (kroucení). Lze jimi obložit stropy a stěny v interiéru, v exteriéru se mj. používají na podbití staveb (např. přesahy střech). Samostatnou kapitolou jsou podlahy.

Jak vybrat palubky

Deklarovaná kvalita je uvedena na obalu. Pro vizuální kontrolu je několik palubek vybaleno.

Palubková prkna

Palubková prkna se dodávají nejčastěji v délkách 2, 3, 4 nebo 5 metrů, šířka se udává včetně pera. Obkladové palubky jsou podle ČSN vysušeny na 12 ± 2 %. Norma definuje i třídění použitého materiálu do tří stupňů kvality, A, B a C. Tyto kvality je možné kombinovat (AB, BC). Norma jasně říká, že palubky všech stupňů kvality musí vždy splňovat konečný účel užití, kdy je zaručena tvarová shodnost a rozměr dílců i způsob opracování.

Tloušťka vnitřních obkladových palubek se nejčastěji pohybuje v rozmezí 12-16 mm a šířka od 96 do 121 mm. Palubky pro exteriéry bývají logicky silnější a širší a podlahové palubky mají tloušťku 20 až 40 mm a jako jediné z druhů palubek nemají sražené hrany.

Přesto, že se dá dřevo jako materiál jednoznačně „zaškatulkovat“ poměrně obtížně, existuje evropská norma číslo ČSN EN 14 519, která přesně stanovuje vlastnosti palubek a jejich kvalitativní třídy. Má podnázev Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - charakteristiky posuzování shody a označení.

Norma, jak už název napovídá, stanovuje vlastnosti vnitřních a vnějších obkladů z rostlého dřeva s vyfrézovaným perem a drážkou z nejběžnějších evropských jehličnatých dřevin: smrk, jedle, borovice, modřín, douglaska tisolistá a borovice přímořská.

Protože normu nelze úplně jednoduše prostudovat, zdrojem jsou krátké a srozumitelné výtahy z ní. Řada producentů i prodejců palubek má snahu osvětlit základní parametry, aby zákazník věděl, co a v jaké normované kvalitě musí ke konkrétnímu účelu koupit.

Kritérium kvality

Z hlediska posuzování kvality je nejdůležitějším kritériem lícová strana prkna. Palubky se prodávají v baleních po cca deseti prknech. Je dobré zkontrolovat více vzorků z kupovaných balíků, šarže by měla vykazovat srovnatelné vlastnosti. Namátková kontrola se vyplatí.

Jak vybrat palubky

Podstatná je lícová strana prkna.

Palubky kvality třídy A

Jak vybrat palubky

Třída A znamená top kvalitu. Palubky se používají na obklady stěn a jsou určeny pro všechny obytné prostory, například halu nebo předsíň, obývací pokoj, ložnici, kuchyni i pracovnu.

Palubky kvality třídy A jsou logicky nejkvalitnější. Ideálem je prkno bez defektů a suků, což ale je u dřeva jako přírodního materiálu čirá utopie. Proto norma například povoluje černé tužkové suky do velikosti 5 mm, ovšem jen v případě, že netvoří skupinu. Ve dřevě se mohou vyskytovat zdravé rostlé suky do 10 % šířky dřeva. Suk by se měl nalézat více než 3 centimetry od okraje. Sukové zátky se mohou vyskytovat u nejvýše 10 % dílů. Problémem nejsou ani částečně srostlé suky, křídlové suky nebo suky s kůrou. Suky ale nesmějí vypadávat.

Jak vybrat palubky

U kvality A nejsou malé suky daleko od sebe na závadu.

Vytrhaná vlákna blízko suků se mohou vyskytovat maximálně na ploše odpovídající 20 % plochy těchto suků. Na překážku nejsou ani ojedinělé smolníky do plošných rozměrů 2 x 25 mm. Smolník ve dřevě je dutina na rozhraní letokruhů vyplněna pryskyřicí. Vyskytuje se u všech jehličnatých dřevin. Podle odborné literatury je nutné smolníky před obráběním dřeva odstranit.

Vlasové trhliny by měly být sotva viditelné. Čelní trhliny nesmějí být delší než šířka prkna. Dřeň smí být obnažená na 1/3 délky na maximální šířce plochy 5 mm. Zárůst kůry může být maximálně na ploše 5 x 50 mm, a to pouze ojediněle. Na peru a drážce může být zakřivení jenom v rozsahu, který umožňuje snadné sestavení dílů k sobě. Na rubové straně palubky se mohou vyskytovat obliny, ale jedině v případě, že nebudou porušovat drážku a pero.

Jak vybrat palubky

Vodítkem budiž pohled na prkna naskládaná na sobě. Měla by si být na první pohled podobná. Odchylky na pohledové straně jsou samozřejmostí, mají ale svoje pravidla.

V palubkách třídy A se ovšem nesmějí vyskytovat shnilé suky a díry po sucích. Zapovězeny jsou plísně a houby i jakékoli poškození hmyzem. V žádném případě zde nemohou být stopy po prokladech, zbarvení na lícové straně, trhliny na rubové straně, které pokračují v celé délce prkna, nebo odlupčivé trhliny. Vyloučené jsou i pronikající trhliny.

  • 
			Jak vybrat palubky

    Kvalita A povoluje i svislé praskliny…

  • 
			Jak vybrat palubky

    … i jednotlivé suky.

  • 
			Jak vybrat palubky

    Suky a smolníky jsou běžnou součástí přírodního materiálu, jímž dřevo je.

Palubky třídy B

Palubky třídy B mají mírnější kritéria. Povoluje se u nich vše, co pro třídu A, a navíc i další odchylky. Příkladem jsou zdravé rostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % + 50 mm. (u třídy A to bylo do 15 a 30 mm).

Jak vybrat palubky

Kvalita B počítá s větším výskytem suků a smolníků na jedné palubce. Prodejce doporučuje jejich aplikaci v halách a předsíních, kde funkčnost převažuje nad estetikou.

Ojediněle se mohou objevit vypadavé suky nebo díry po sucích a lehce shnilé suky, ovšem maximálně do 15 mm. Stejně tak se mohou vyskytovat hranové suky včetně poškozených a vypadavých, ovšem jedině v případě, že nepřesáhnou krytí 15 mm.

Jak vybrat palubky

Vytrhaná vlákna jsou u třídy B v normě.

Vytrhaná vlákna blízko suků mohou být až do plochy 40 % suku (u třídy A je to 20 %). Větší tolerance platí i u smolníků, které se mohou vyskytovat do rozměru 2 x 35 mm, tři smolníky do šířky 6 mm a délky maximálně 150 mm.

Jak vybrat palubky

Béčko snese i tzv. vypadavý suk, nedostatek lze napravit při povrchové úpravě hotového obkladu, jež je nezbytná.

Čelní trhliny povolují dvojnásobek šířky palubky (třída A pouze násobek). Je možné i slabší zabarvení v podobě červených a modrých skvrn, na rubové straně je zabarvení dovoleno. Ani u třídy B se nepovoluje napadení palubek houbami a hmyzem a odlupčivé trhliny.

Jak vybrat palubky

Menší nároky na kvalitu v „béčkových“ palubek, ovšem podle normy, jsou patrné i v situaci, kdy jsou prkna v mnohačetné vrstvě.

Palubky kvalitativní třídy A/B

Palubky kvalitativní třídy A/B zahrnují 40% palubek třídy A a 60% palubek třídy B. Často se vyrábějí ze dřeva, jež se vyznačuje vyšší odolností vůči povětrnostním podmínkám, protože se s oblibou používají na stavbě jako fasádní prvky.

Jak vybrat palubky

Třída AB je mix prken kvality A a B. Je to patrné už v balení, kdy jsou prkna na sobě.

TIPY

Cena palubek se stanovuje nejčastěji za metry čtvereční, výjimečně za běžné metry. Pro výpočet plochy v plošných metrech se vždy zadává šířka palubky včetně pera.

Šířka obkladových a podlahových palubek se uvádí včetně pera, které při montáži spojíte s drážkou další palubky. Krycí šířka je proto o něco menší a je třeba počítat s rezervou. K zaměřené ploše, která má být pokryta palubkami, je třeba připočíst 5 až 10 % materiálu navíc. Rezerva bude sloužit i pro případné opravy.

Palubky třídy C

Do třídy C jsou zařazeny všechny ostatní palubky, které nesplňují ani kritéria třídy B. Materiál však musí vyhovět účelu, pro který jsou určeny, což znamená, že musí být vhodné k obložení.

Jak vybrat palubky

Kvalita C zahrnuje vše, co nesnese béčko, prkno ale musí být použitelné pro účel, pro nějž bylo zakoupeno.

RADY

Pozor na vlhkost dřevěných palubek. Důležitým faktorem je vlhkost. Dřevo přijímá, zadržuje a vydává vlhkost, díky čemuž mění svůj rozměr a tvar. Ideálního stavu, kdy má dřevo stejnou vlhkost jako okolní prostředí, a díky tomu si zachovává svůj tvar i rozměr, lze docílit složitě. Při práci s palubkami je proto nezbytné alespoň dbát na doporučovanou vlhkost. Pro exteriér se doporučuje 12 - 19%, pro nevytápěný interiér 12 - 16 %, pro interiér vytápěný na 15 -21 °C hodnota 9 - 13 % a pro interiér vytápěný nad 21 °C desetiprocentní vlhkost. Ke změření vlhkosti slouží vlhkoměr.

Aby se palubky namontovaly s odpovídající vlhkostí, musí se před použitím rozbalit a nechat aklimatizovat. Délka tohoto procesu závisí na ročním období, vlhkosti a proudění vzduchu, zvoleném topení, rozpracovanosti a druhu stavby (rozdíl je např. mezi dřevostavbou a zděným objektem).

Povrchová úprava palubek

Na povrchovou úpravu palubek se v poslední době hodně používají nátěrové prostředky na bázi olejů a vosků. Ty umožňují dřevu "dýchat", nepraskají a lze je snadno obnovit.

Jak vybrat palubky

Povrchová úprava před montáží je zásadní, aplikuje se z lícové i rubové strany palubek. Úpravy se provádějí pomocí lazur pečlivě vybraných podle způsobu použití a typu obkladu. Pro exteriér se používají lazury s ochrannými prostředky proti hmyzu, plísním, houbám a také s účinnými UV filtry, které prodlouží životnost dřeva. Pro interiér slouží nátěry bez fungicidů neboli prostředků proti plísním a houbovitým chorobám, které mohou být zdraví škodlivé.

Podlahové palubky jsou výjimkou, ty se upravují až po montáži. Na jejich povrchovou úpravu se užívají elastické laky určené výhradně na nátěry měkkého dřeva. Smrkové či borové podlahy jsou měkké a ani sebelepší nátěr není schopen ochránit je před mechanickým poškozením. Nesvědčí jim ani tvrdé nátěrové epoxidové laky. Proto pečlivě vážíme, je-li palubková podlaha z měkkého dřeva tou správnou volbou pro pochozí část interiéru. Palubky se hojně používají i na terasy, zde se ale volí tvrdá, často exotická dřeva. Ochraňujeme je nátěrovými prostředky na bázi olejů a vosků, které jsou určené pro danou dřevinu.

Palubky v exteriéru se nemontují nikdy přímo na stěnu, ale vždy na podkladový rošt. Tento rošt tvoří sušené latě, které mají stejnou tloušťku. Rošt umožní odvětrávání čili proudění vzduchu za palubkami. Stejně jako palubky, tak i latě doporučujeme ošetřit prostředkem proti plísním a dřevokazným houbám. Palubky se poté montují nejčastěji pomocí vrutů z nerezové oceli nebo s korozivzdornou úpravou. Při instalaci palubek v interiéru (na stěny či strop) není orientace podkladových latí důležitá, doporučujeme však zachovat minimální větrací spáru cca 10 mm.

Jak vybrat palubky

Kvalita C se běžně používá jako základ pro podlahy. Podlahové palubky se přibíjejí nejčastěji kolářskými hřebíky s malou hlavou, šikmo přes pero. Délka hřebíků by měla být 2,5 - 3x delší, než je tloušťka podlahy. Vhodnější je ale kotvit podlahové palubky neboli podlahovky pomocí vrutů. Jednotlivá prkna nikdy nelepte k sobě. Tím byste zamezili přirozené dilataci dřeva, k níž dochází vlivem změny teploty a vlhkosti. Mohlo by dojít k velkým a nevratným trhlinám i na těch sebepečlivěji vybraných palubkách nejvyšší kvalitativní třídy.

nahoru