Návod

Sběr odpadu a recyklace

Sběr odpadu a recyklace

HORNBACH není jen jedničkou pro váš projekt. Hornbach myslí na životní prostředí. Snaží se šetřit energií, materiálem a ví, že odpad se daleko lépe zpracovává, když je roztříděný. V HORNBACHu koupíte vše, co k třídění odpadu potřebujete. Různobarevné popelnice, pro odlišení druhu odpadu, pevné pytle, lepicí pásky a další.

Ekologická likvidace nebo recyklace v HORNBACHu

Do HORNBACHu se ale nemusíte bát přijít se starou vrtačkou, bruskou, aku šroubovákem, sekačkou a podobnými přístroji. Můžete se stavit se vzorkem nesvítící zářivky, žárovky nebo výbojky, starým automobilovým akumulátorem, baterií k aku šroubováku nebo s elektrickými články z ovladačů a bateriových svítilen. Doneste starou vodovodní baterii nebo nevyužité zbytky barev. V přiměřeném množství a obalu lze přinést i vyjetý motorový olej ze sekačky, křovinořezu, elektrocentrály nebo kompresoru.

V HORNBACHu to vše správným způsobem odevzdáme k ekologické likvidaci nebo k recyklaci. Velkoobjemový stavební odpad z rekonstrukcí, kusy betonu, cihly, omítky, zbytky bytových jader samozřejmě patří do sběrných dvorů.

Sběr odpadu a recyklace

Co udělat s elektroodpadem?

Baterie, elektrické spotřebiče a zářivky nepatří do domovního směsného odpadu. Tento elektroodpad vyžaduje likvidaci za speciálních podmínek, protože může obsahovat nebezpečné jedovaté látky. Odevzdáním takového odpadu do speciálních kontejnerů pomáháte ochránit životní prostředí.

V každé prodejně HORNBACH lze použité články a jiné elektrozařízení, které odpovídá povaze námi prodávaného, odevzdat k ekologické likvidaci v množství odpovídajícím spotřebě domácnosti. A to v běžných otevíracích hodinách a bezplatně. Pro firmy platí ze zákona trochu jiné podmínky a povinnosti pro nakládání s odpady. Informaci o místě odevzdání získáte od kteréhokoliv prodavače.

Dalším způsobem je odevzdáni odpadu do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů. Podrobné informace o sběrných místech získáte na stránkách firem zabývajících se likvidací odpadu ve vašem městě a regionu. Odevzdáním odpadu na tato místa splníte svoji zákonnou povinnost.

Elektrické baterie obsahují mimo jiné olovo (Pb), kadmium (Cd) nebo rtuť (Hg) nebo lithium (Li).

Co dělat, když...

Zářivky ani baterie nerozbíjejte. Došlo by k možnému uvolnění nebezpečných látek do okolí. Pokud ale zářivku náhodou rozbijete, je nutné zachovat základní bezpečnostní opatření.

  • Otevřete okna a intenzivně větrejte.
  • Dejte pozor na zranění o střepy. Použijte gumové ochranné rukavice. Větší střepy sesbírejte.
  • Jemný prach odstraňujte pomocí lepící pásky nebo pomocí navlhčeného papírového ručníku.
  • Došlo-li k rozbití na koberci nebo podobném materiálu, tak je potřeba jemné zbytky povysávat. Filtry z vysavače ihned po práci vyjměte a dále nepoužívejte.
  • Kontaminované tkaniny i obuv dle možností vyperte v pračce, nebo důkladně vyčistěte.
  • Všechny zbytky a použité předměty (i filtry z vysavače) uzavřete do vzduchotěsné nádoby, nejlépe skleněné.
  • Tato nádoba v žádném případě nepatří do směsného domovního odpadu. Je třeba ji odevzdat stejně jako neporušenou zářivku na sběrné místo.
  • Během práce i po ní ještě chvíli intenzivně větrejte. Po práci si důkladně umyjte ruce.

Likvidace aerosolových nádob na PU pěnu

Použité aerosolové nádoby na PU pěnu můžete vrátit bezplatně ve své prodejně HORNBACH. Vyhoďte své prázdné resp. použité nádoby na montážní pěnu přímo do sběrné nádoby ve své prodejně HORNBACH. Ta se nachází v místě, kde se nachází rovněž montážní pěny určené k prodeji.

Sběr odpadu a recyklace