0 Nákupní seznam 0 Nákupní košík
HORNBACH Praha - Černý Most Otevírací doba
Chlumecká 2398
198 00 Praha - Černý Most

servis-prahacm@hornbach.com
+420 225 357 - 000
po - pá: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
Tuto informaci jste si vytiskli dne 09.12.23 v 10:07 h. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit od aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na e-shopu.
Pasta TEMPO, 120 g-thumb-0
Pasta TEMPO, 120 g-0
Obrázek 1 z 1

Pasta TEMPO, 120 g

109,00 CZK*/ ks
(908,33 CZK*/ kg)

Č. výr. 8635197
Nechat si doručit domů
 •  
 • Dodací lhůta cca 1-2 pracovních dní
HORNBACH Praha - Černý Most
Vyzvednutí v prodejně (zdarma)
 • připraveno k vyzvednutí za 2 hodiny
 • 63 ks okamžitě k dispozici
 • Nářadí

Informace o výrobku

 • Obsah
  108 ml
 • Obsah
  0,12 kg
 • Barva
  Žlutá, Světlá
 • Funkce
  Vytváří ochrannou vrstvu, Zabraňuje oxidaci, Chrání před opotřebením
 • Balení
  Tuba
 • Vhodné pro
  auto
 • Druh
  Čisticí prostředky, Přípravky pro péči
 • Číslo výrobku dodavatele
  13100021
 • EAN
  8594825006139

Datové listy

Popis

Druchema Tempo pasta 120 gDruchema Tempo je vosková pasta na čištění, leštění a konzervaci starších autolaků. Odstraňuje z povrchu nečistoty jako je zaschlý hmyz, asfaltové a olejové skvrny apod. Obsažená abrazivní přísada odstraní mikrovrstvu zvětralého autolaku a tím podstatně zvýrazní barvu a zvýší lesk karoserie. Informace o nebezpečnosti (věty H)
 • (H228) Hořlavá tuhá látka.
 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P210) Chraňte před teplem
 • Horkými povrchy
 • Jiskrami
 • Otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • (P301+P312) PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře
 • Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky
 • Jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P501) Odstraňte obsah/obal u autorizované firmy provádějící likvidaci odpadu nebo na sběrném místě pro komunální odpad.
Barva
 • Žlutá
 • Světlá
Funkce
 • Vytváří ochrannou vrstvu
 • Zabraňuje oxidaci
 • Chrání před opotřebením
Druh
 • Čisticí prostředky
 • Přípr

Zákaznická hodnocení

Hodnocení mohou být napsána i od zákazníků, kteří zboží prokazatelně nepoužili nebo nekoupili.

nahoru