Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Čistící prostředek Ravak Turbo Cleaner 1 kg X01105
Čistící prostředek Ravak Turbo Cleaner 1 kg X01105
Obrázek 1 z 1
RAVAK

Čistící prostředek Ravak Turbo Cleaner 1 kg X01105

110,00 CZK * / ks

Výr. 5079466
 • Druh výrobku: Čistič
 • Oblast využití: Interiér
 • Využití: Údržba/ péče, Čištění
Množství (ks)
110,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 99,00 CZK
Dodání do cca 1-2 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
71 ks okamžitě k dispozici
Sanita
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P260) Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
(P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P363) Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
(P405) Skladujte uzamčené.

Informace o výrobku

 • Druh výrobku Čistič
 • Provedení Čistič potrubí, Čisticí prostředek pro koupelny
 • Oblast využití Interiér
 • Využití Údržba/ péče, Čištění
 • Vhodné pro prostory Koupelna
 • Forma Granulát
 • Koncentrace Připraveno k okamžitému použití
 • Obsah 1 kg
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P260) Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P301+P330+P331) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P363) Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte., (P405) Skladujte uzamčené.
 • EAN 8595096875080, 2005079466007, 8595096839587

Certifikáty, služby, návody

Datové listy

Popis

Velká část běžných desinfekčních a čisticích prostředků obsahuje chlor či jiné agresivní látky, které mohou sanitární výrobky ve vaší koupelně nenávratně poškodit. Proto firma RAVAK vyvinula vlastní koupelnovou kosmetiku, jejíž účinky jsou pravidelně testovány a firma nese za jejich funkčnost a nezávadnost plnou záruku. Vyvarujte se používání neodzkoušených čisticích prostředků ve vaší koupelně!

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 23.09.2020 v 06:56 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x