Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

S novou funkcí samoobslužného nakupování Self-Scan máte na své projekty ještě více času! Jednoduše si stáhněte aplikaci HORNBACH, spusťte skenování, načtěte čárový kód výrobku a zaplaťte u pokladny.

Lepidlo kontaktní Roxolid CONTA-X 63ml
Lepidlo kontaktní Roxolid CONTA-X 63ml
Obrázek 1 z 1
Roxolid

Lepidlo kontaktní Roxolid CONTA-X 63ml

65,00 CZK * / ks
(1031,75 CZK * / l)

Výr. 6044057
 • Vhodné pro podklad: Plast, Kov, Guma, Kůže, Dřevo, Laminát
Množství (ks)
Množství (l)
65,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
v současné době není k dispozici
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry.
(H315) Dráždí kůži.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H336) Může způsobit ospalost nebo závratě.
(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
(P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte hasící prášek nebo písek.

Informace o výrobku

 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry., (H315) Dráždí kůži., (H319) Způsobuje vážné podráždění očí., (H336) Může způsobit ospalost nebo závratě., (H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte., (P304+P340) PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., (P370+P378) V případě požáru: K hašení použijte hasící prášek nebo písek.
 • Druh výrobku Lepidlo
 • Provedení Silné lepidlo
 • Oblast využití Interiér
 • Použití Na výplně a lepení
 • Využití Lepení
 • Vhodné pro podklad Plast, Kov, Guma, Kůže, Dřevo, Laminát
 • Vlastnosti Flexibilní, Vodotěsné, Neodkapává ani nad hlavou, Okamžitá přilnavost
 • Obsah 63 ml
 • Barva Průhledná
 • Oddělitelnost Mechanické odstranění
 • EAN 4306517258665

Certifikáty, služby, návody

Není nutné upevňovat svorkami

Po zaschnutí je voděodolné

Pro flexibilní slepení

Datové listy

Popis

CONTA-X
Kontaktní lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou koncovou pevností
Vlastnosti:
-flexibilní
-vodoodpudivé
-okamžitě drží, bez nutné fixace
-nekape
-po zaschnutí transparentní
Vhodné na většinu plastů, kov, gumu, kůži, dřevo a laminát

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 14.08.2020 v 02:43 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x