Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0
Spárovací malta Klimex Joint šedá 15kg
Spárovací malta Klimex Joint šedá 15kg
Obrázek 1 z 1
Klimex

Spárovací malta Klimex Joint šedá 15kg

499,00 CZK * / ks
(33,27 CZK * / kg)
Při odběru 50 ks :
475,00 CZK * / ks
(31,67 CZK * / kg)

Výr. 5165732
 • Použití: Interiér - stěna, Exteriér - stěna
 • Obsah: 15 kg
Množství (ks)
Množství (kg)
499,00 CZK *
Nechat si doručit domů
Přepravní náklady 499,00 CZK
Dodání do cca 4-5 prac. dní
Vyzvednout v prodejně Praha - Černý Most
Vyzvednutí zdarma
K vyzvednutí za 4 hodiny
4 ks okamžitě k dispozici
Podlahy, Ulička 8
Bezpečnostní upozornění
Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

(H318) Způsobuje vážné poškození očí.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
(H318) Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
(P261) Zamezte vdechování prachu.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P315) Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P362+P364) Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
(P501) Odstraňte obsah/obal certifikovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Informace o výrobku

 • Druh Spárovací malta na obkladový kámen
 • Obsah 15 kg
 • Barva Šedá
 • Složení Portlandský cement
 • Použití Interiér - stěna, Exteriér - stěna
 • šířka spáry 10 mm - 30 mm
 • Směšovací poměr 2 l vody na vědro
 • doba zrání 4 min
 • Doba zpracování cca 4 h
 • Teplota zpracování 10 °C - 25 °C
 • Teplotní odolnost 70 °C
 • Informace k časovým údajům Časové údaje platí pro běžnou teplotu 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 50%; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší prodlužují.
 • spotřeba 3,5-5 kg/m2
 • Vlastnosti Voděodpudivý, Odolné proti nečistotám
 • Normy/Certifikáty CG1
 • Oblasti použití Dekorativní obklady
 • Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí, Nebezpečí
 • Informace o nebezpečnosti (věty H) (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H318) Způsobuje vážné poškození očí., (H315) Dráždí kůži., (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci., (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku., (P261) Zamezte vdechování prachu., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., (P315) Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P362+P364) Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte., (P501) Odstraňte obsah/obal certifikovaného zařízení na likvidaci odpadu.
 • EAN 8715597007197, 2005165732009

Certifikáty, služby, návody

Oblasti použití dekorativních obkladů

Datové listy

Popis

Spárovací malta Klimex Joint je speciálně vyvinutá vodotěsná spárovací malta pro spárování širokých a hlubokých spár, kterou lze použít jak v interiéru, tak také ve venkovním prostředí. Tato spárovací malta vytváří vizuálně hezký výsledek a poskytuje dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí.

Zákaznická hodnocení


Tuto informaci jste si vytiskli dne 28.10.2020 v 02:53 h. Prosím vezměte na vědomí, že díky náhlým pohybům cen na světových trzích se ceny na tomto výtisku mohou lišit o aktuálních cen v den nákupu v prodejnách nebo na eshopu.
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x