FAQ

Energie a klima

Doba čtení: 2 min.
Energie a klima

HORNBACH je kompetentní partner pro energeticky úspornou stavbu.

Kompetentní partner pro úsporu energie

HORNBACH je kompetentní partner pro energeticky úspornou stavbu. Díky široké nabídce z našeho sortimentu dveří, oken, zateplení fasády, osvětlení, vodních a tepelných zařízení, může každý přispět svým dílem k úspoře energií a tak ochranně životního prostředí.

Úspora energie v našich prodejnách a logistických centrech

Společnost HORNBACH patří k průkopníkům v DIY segmentu a drží krok s pokrokovými technologiemi. Při stavbě a provozu našich prodejen a logistických centrech se také aktivně zasazujeme o ochranu životního prostředí. V posledních letech jsme zrealizovali několik projektů, které vedou k úspoře energií v prodejnách.

Nové prodejny jsou vybaveny LED osvětlením, které šetří energii a má zároveň delší životnost na rozdíl od běžného osvětlení. LED osvětlení používáme u regálů, uvnitř prodejny ale i na osvětlení venkovní reklamy.
Další úspora vzniká spojením denního osvětlení přicházejícího do budovy skrz skleněné kopule na střeše a umělého osvětlení, které má na starosti systém inteligentního řízení budovy, tzv. GLT systému. Ten řídí spotřebu energií v průběhu provozu prodejny.
Z inovací na poli osvětlovací techniky profitují nejen nové prodejny, ale zlepšení se implementovalo i do stávající prodejní sítě.
Další zdroj úspory energie představují vzduchotěsné stěny budovy, systém tepelné rekuperace a vzduchotechnika. Každá prodejna má navíc k dispozici údaje o týdenní spotřebě energií. Za pomocí výše zmíněných technologií na úsporu energie tak můžeme omezovat produkci CO2.
Podobná úsporná opatření jsou plánována i v našich logistických centrech.