Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s Hornbachem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou.

Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu.

Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.