Zaměstnanci

Zaměstnanci

Největší potenciál pro podnik představují jeho zaměstnanci, stejně tak je tomu i u nás. Spokojenost našich zaměstnanců je pro nás nesmírně důležitá, protože úspěchy našeho podniku jsou úzce spojeny s našimi zaměstnanci, jejich pracovním nasazením a kompetencemi, jejich snahou a odhodláním vyhrnout si rukávy a pustit se do další výzvy.

I proto v HORNBACHU funguje prémiový systém odměňování a jako další bonus mají naši zaměstnanci možnost odkupu zaměstnaneckých akcií, jejich podíl na úspěchu HORNBACHu je tak ještě větší.

Stejné šance pro všechny naše zaměstnance

V devíti zemích, kde je HORNBACH činný, pracuje více jak 70 národností a každý rok vytváří HORNBACH další nová pracovní místa.
Skupina HORNBACH vnímá jako svojí společensko-politickou úlohu zasadit se za liberální a otevřenou společnost. Skupina HORNBACH jedná tedy podle následujících pravidel:

  • HORNBACH respektuje různorodost globalizovaného světa i s jeho demografickými změnami.
  • HORNBACH se zasazuje vytvořit takové pracovní prostředí, které není zatíženo předsudky.
  • HORNBACH pravidelně vzdělává svoje zaměstnance.
  • HORNBACH dává šanci na zaměstnání i starším lidem.
  • Lidé s omezením nebo postižením u nás najdou svoji příležitost.
  • Ženy mají v HORNBACHu stejné možnosti uplatnění jako muži.
  • HORNBACH komunikuje tyto svoje zásady veřejně a otevřeně.