Záruka za jakost

Tento výrobek značky „basano“ byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality. Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu dle následujících ustanovení na sprchové kabiny (rohové vstupy, kruhové sprchy, volně stojící boční stěny) značky „basano“.

1. Záruční doba

Poskytovatel záruky poskytuje 10letou záruku kvality a 10letou záruku na dokoupení náhradních dílů. Příslušná záruční doba začíná běžet od data zakoupení zboží. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

a. záruka kvality

Záruka kvality se vztahuje výhradně na výrobní vady nebo vady materiálu sprchových kabin v okamžiku dodání. Tato záruka platí při používání výrobku v Evropské unii a/nebo ve Švýcarsku.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • neodborné / nesprávné instalace
  • neodborného zacházení či používání,
  • neodborné či nedostatečně provedené údržby či čištění,
  • násilného působení,
  • použití neoriginálních náhradních dílů,
  • působení chemických vlivů odporujících těmto ustanovením,
  • běžného užívání nebo jinak přirozeně vyvolaných spotřebních vad,
  • škod vzniklých nepřiměřeným používáním příp. zacházením (např. úderem, nárazem, pádem) nebo
  • škod vzniklých nedodržováním daného návodu k použití a péči o výrobek.

Záruka kvality není poskytována na poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

b. záruka na dokupování náhradních dílů

Poskytovatel záruky garantuje, že zákazník, který si zakoupí sprchové kabiny basano, si může u poskytovatele záruky po dobu 10 let od zakoupení příslušné sprchové kabiny dokoupit kompatibilní, resp. vhodné náhradní díly.

Záruka se dále nevztahuje na průvodní či následná poškození či možné náklady na montáž a demontáž v případě uplatnění záruky.

3. Plnění ze záruky

a. záruka kvality

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Pokud se skutečně jedná o záruční případ, poskytovatel záruky příslušný výrobek opraví či vymění na své vlastní náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění neprodlužují standartní záruční lhůtu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka. V případě, že se určitý nárok ze záruky po prověření prokáže očividně jako neoprávněný, je poskytovatel záruky oprávněn naúčtovat žadateli vzniklé náklady.

b. záruka na dokupování náhradních dílů

Po dobu trvání záruční doby bude mít poskytovatel záruky kompatibilní resp. vhodné náhradní díly k prodeji za příslušnou tržní cenu. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze náhradní díl již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn nabídnout adekvátní náhradní díl k zakoupení za příslušnou tržní cenu.

Uplatnění záruky na dokupování náhradních dílů neprodlužuje dobu trvání záruky. Uplatněním záruky ani nevzniká nárok na novou záruční lhůtu.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz. Předpokladem pro uplatnění záruky je předložení originálního dokladu s datem zakoupení a dodání.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.