Záruka za jakost

Tento výrobek značky Jungborn byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality. Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku za jakost na kvalitu sanitárních akrylátových výrobků / sanitární keramiky značky Jungborn dle následujících ustanovení.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 30 let na sanitární keramiku, vany a sprchové vany a 10 let na WC sedátka. platí od data zakoupení zboží Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu povrchové úpravy (glazura u sanitární keramiky). Tato záruka platí při používání výrobku v Evropské unii a/nebo ve Švýcarsku

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • neodborné / nesprávné montáže
  • neodborného zacházení či používání,
  • neodborné či nedostatečně provedené údržby či čištění,
  • násilného působení,
  • použití neoriginálních náhradních dílů nebo
  • působení chemických vlivů odporujících těmto ustanovením

Záruka nezahrnuje další poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje také na průvodní škody nebo následné škody ani na případné náklady na demontáž a montáž.

3. Plnění ze záruky

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky dle své volby opraví nebo vymění zboží na své náklady. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný podobný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky. Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší provozovnu HORNBACH.
Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, vyzvednutí nebo posouzení vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady a záruky za výrobek nejsou touto zárukou nijak omezena.