Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

Madeira

Madeira

Informace k záruce za jakost výrobků značky Madeira na 10 let.

Doba čtení: 1 min.

Záruka za jakost

Tento výrobek značky MADEIRA byl vyroben podle nejmodernějších výrobních postupů a podléhá stálé a přísné kontrole kvality.

Společnost HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 (dále jen poskytovatel záruky) poskytuje záruku na kvalitu za jakost výrobků dle následujících ustanovení.

Záruční doba činí 10 let. Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si, prosím, dobře uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady nebo vady materiálu při používání výrobku v Evropské unii a/nebo ve Švýcarsku.
Záruka platí pouze při použití výrobku k soukromým účelům.

Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže
  • neodborného zacházení či používání,
  • násilného působení
  • nedodržení návodu k obsluze a nedostatečné údržby nebo péče.

Záruka nezahrnuje poškození spotřebních součástí, které je způsobeno běžným opotřebením při používání.

Záruka se dále nevztahuje na průvodní či následná poškození či možné náklady na montáž a demontáž v případě uplatnění záruky a náklady na pronájem přístroje.

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby zjistil, zda se jedná o záruční případ. Jedná-li se o záruční případ, poskytovatel záruky dle své volby opraví nebo vymění zboží na své náklady.
Volba záručního plnění (oprava nebo výměna) je v plné kompetenci poskytovatele záruky. Jestliže v okamžiku záručního případu nelze zboží již dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit zboží za jiný rovnocenný výrobek. Vyměněné zboží nebo jeho části přecházejí do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním také nevzniká nová záruka.

Pro účely uplatnění záruky se obraťte na nejbližší prodejnu HORNBACH. Tu naleznete na www.hornbach.cz.

Nebo se spojte na následující emailové adrese s poskytovatelem záruky za účelem domluvy ohledně zaslání, příp. vyzvednutí vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz.

Uplatnění záruky je možné pouze po předložení originálu pokladního dokladu nebo originálu faktury.

Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady dle příslušných právních předpisů nejsou touto zárukou nijak omezena.

Zde přejdete k sortimentu madeira
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x