Záruka za kvalitu

Výrobky značky SOLUNA pro interiér a venkovní užití byly vyrobeny pomocí těch nejmodernějších metod a podléhají stálé přísné kontrole kvality. HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim (dále poskytovatel záruky) poskytuje na základě následujících ustanovení záruku na kvalitu interiérových výrobků protisluneční ochrany značky SOLUNA.

1. Záruční doba

Záruční doba činí 8 let.

Záruční doba počíná běžet od data zakoupení. Uschovejte jako platný doklad o nákupu originál pokladní účtenky nebo faktury.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje výhradně na výrobní a materiálové vady mechanických konstrukčních prvků pro otevírání, zavírání a otáčení (mechanická životnost systému navíjení / kladkového pohonu). Záruka platí pouze při použití výrobku za soukromými účely.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly

  • nesprávnou montáží,
  • neodborným zacházením nebo použitím,
  • neodborným nebo nedostatečným čištěním,
  • použitím násilí nebo záměrným poškozením.

Záruka se nevztahuje na průvodní ani následná poškození ani na možné náklady na montáž či demontáž v záručním případě.

3. Záruční plnění

Po záruční dobu přezkoumá poskytovatel záruky vadný výrobek, aby se zjistilo, zda se jedná o záruční případ. Pokud se o záruční případ jedná, poté poskytovatel záruky na své vlastní náklady výrobek opraví nebo vymění. Pokud výrobek v dobu záručního případu již nelze dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit výrobek za podobný produkt. Vyměněný výrobek nebo části tohoto výrobku přechází do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava nebo výměna) neprodlužuje záruční dobu. Provedením záručního plnění nevzniká nová záruka.

4. Uplatnění záruky

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na vaši nejbližší prodejnu HORNBACH.

Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese a sdělte vaše požadavky ohledně zaslání, vyzvednutí či odborného posouzení vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz nebo využijte náš Kontaktní formulář.

Záruku lze uplatnit pouze na základě předložení originálu pokladní účtenky či originálu faktury.

5. Zákonná práva

Vaše zákonná práva z ručení či záruky na výrobek nejsou touto zárukou nijak omezeny.