Nákupní seznam 0 Nákupní košík 0

TENNEKER

Záruka TENNEKER

Podmínky desetileté záruky za kvalitu grilů na dřevěné uhlí a plynových grilů Tenneker.

Doba čtení: 1 min.

Záruka za kvalitu

Produkty značky Tenneker jsou vyráběny pomocí těch nejmodernějších výrobních metod a podléhá neustále přísné kontrole kvality. HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11,76879 Bornheim / Germany (dále pouze poskytovatel záruky) ručí podle následujících ustanovení za kvalitu grilů na dřevěné uhlí a plynových grilů Tenneker.

Záruční doba je 10 let na plynové grily a grily na dřevěné uhlí.

Počíná běžet od data zakoupení. Pro prokázání data zakoupení si prosím uschovejte originál pokladní účtenky či originál faktury.

Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady či vady materiálu a také na prorezavění poklopu a ohniště. Tato záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem

  • nesprávně provedené montáže či připojení
  • neodborného zacházení
  • nedostatečné údržby
  • násilného působení
  • použití neoriginálních náhradních dílů
  • působení chemických, elektrických či elektronických vlivů odporujících těmto ustanovením

Záruka se dále nevztahuje na poškození rychle opotřebitelných součástí, které jsou způsobeny běžným opotřebením. Tato záruka se nevztahuje rovněž na průvodní poškození ani na následná poškození.

V rámci záruční doby může poskytovatel záruky přezkoušet příslušný vadný výrobek, aby se zjistilo, zda se jedná o záruční případ. Pokud se o záruční případ opravdu jedná, opraví poskytovatel záruky či vymění příslušný výrobek na své vlastní náklady.

V případě, že daný výrobek v okamžik záručního případu již nelze dodat, je poskytovatel záruky oprávněn vyměnit příslušný výrobek za podobný produkt. Vyměněný výrobek či jeho součásti přechází do vlastnictví poskytovatele záruky.

Záruční plnění (oprava či výměna) neprodlužují záruční dobu. Záručním plněním rovněž nevzniká nová záruka.

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na vaši nejbližší prodejnu HORNBACH. Tu najdete zde.

Nebo kontaktujte poskytovatele záruky na následující e-mailové adrese a sdělte vaše požadavky ohledně zaslání, vyzvednutí či odborného posouzení vadného zboží: onlineshop@hornbach.cz nebo využijte náš Kontaktní formulář.

Záruku lze uplatnit pouze na základě předložení originálu pokladní účtenky či originálu faktury.

Vaše zákonná práva z ručení či záruky na výrobek nejsou touto zárukou nijak omezeny.

Zde přejdete k sortimentu grily tenneker
nahoru

HORNBACH používá Cookies. Pokud si dále budete prohlížet naše stránky, souhlasíte s využíváním Cookies. Dozvědět se více

x