Návod

Jak nalepit vinylovou podlahu

Lamely vinylové podlahy se nalepují snadno a rychle. Poradíme vám, jak si dobře připravit podklad nebo jak nalepit vinylovou podlahu i na problematických místech. Podle našeho video návodu z projektové dílny HORNBACH zvládnete nalepit vinylovou podlahu úplně sami.

Tipy & Triky

Veškerý potřebný objem vinylových lamel doporučujeme nakoupit , resp. objednat vcelku a najednou. Při opakovaných objednávkách se mohou vyskytnout mírné odchylky podmíněné výrobou. Pro jistotu byste měli zkontrolovat, zda je na všech balících číslo stejné šarže – tak se vyhnete nežádoucím barevným rozdílům nové podlahové krytiny.

Na tento projekt budete potřebovat

Přeprava a skladování vinylových lamel

 • Přeprava: Kartony přepravujte vždy naležato, nikdy ve stoje – tím zabráníte deformacím!
 • Skladování: Vinylové lamely neskladujte ve vlhkých, prašných místnostech nebo tam, kde jsou teploty vyšší než 50 stupňů.

Krok za krokem

Příprava podkladu

 • Pokládka na nový podklad

Odstraňte nerovnosti pomocí vhodného tmelu/nivelační hmoty. Pečlivě obruste podlahu, tloušťka vrstvy musí být alespoň 2 mm. Vysajte prach a naneste základní nátěr pro přípravu na lepení.

 • Pokládka na PVC podlahovou krytinu

Přímou pokládku na PVC podlahovou krytinu (bez pěnového/textilního hřbetu) můžete provést pouze v případě, pokud je krytina pevně spojena s podkladem. Proveďte hloubkové vyčištění/odmaštění krytiny. Následně neutralizujte čistou vodou předtím než nanesete základní nátěr.

 • Pokládka na linoleum, kaučuk, laminát, podlahový koberec
Přímou pokládku nelze provést. Odstraňte starou krytinu. U cementových podkladů odstraňte zaschlé vrstvy lepidla. Nepravidelnosti vyrovnejte pomocí tmelu/nivelační hmoty. Pečlivě obruste podlahu, tloušťka vrstvy musí být alespoň 2 mm. Vysajte prach a naneste základní nátěr pro přípravu na lepení.

 • Pokládka na dřevěnou podlahu

Přímou pokládku můžete provést v případě, že je dřevěná podlaha pevná, rovná a beze spár. Podlahovou krytinu musíte odmastit. Následně plochu neutralizujte čistou vodou předtím než nanesete základní nátěr. Popřípadě můžete na starou krytinu položit také dřevotřískové desky (nikoli OSB desky), které jsou aklimatizovány na podmínky v místnosti.
Desky položte volně plovoucím způsobem a spojte je podle pokynů od výrobce. Spáry mezi deskami vyplňte vhodným spárovacím tmelem. Pro přípravu na lepení naneste základní nátěr.

 • Pokládka na keramickou dlažbu

Pokládku na stávající keramickou dlažbu můžete provést pouze v případě, pokud je vyrovnaná tmelem, resp. je uhlazená. Následně vysajte prach a naneste základní nátěr pro přípravu na lepení.

Plánování vzoru pokládky

 • Před nalepením lamel si musíte stanovit středovou osu místnosti. Ta závisí na tvaru místnosti a designu vaší podlahy.
 • Začněte s pokládkou uprostřed místnosti.
 • Lamely se přitlačují vždy od středu směrem k okraji místnosti.
 • Směr pokládky se stanovuje podle návodu k pokládce.

Odstranění staré krytiny

01

Nejprve odstraňte starou soklovou lištu. Pokud je soklová lišta nalepená, může dojít k odtržení barvy nebo tapety nad lištou. Tomu zabráníte tak, že tapetu, resp. barvu nad soklovou lištou, naříznete nožem na koberce.

Na odstranění staré soklové lišty použijte stabilní špachtli nebo dláto. Po odstranění lišty vytáhněte hřebíky, jinak by se mohl někdo poranit. Dále odstraňte přechodové profily u dveří – ty si ale ponechejte, jelikož je budete moci opět použít.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
02

Starý koberec není vhodný jako podklad pro novou krytinu a je nutné ho odstranit. Nařežte ho pomocí nože na koberce na úzké proužky. Poté ho můžete stáhnout. Čím užší proužky budou, tím snadněji půjdou stáhnout.

U velkých ploch se vyplatí si pro odstranění starého koberce vypůjčit stripovací zařízení na koberce. Nařežte pásy koberce na šířku pomocí stripovací čepele na tenké proužky. Poté jeďte ostrou čepelí přístroje volně pod starým kobercem a oddělte ho od podlahy.

 Jak nalepit vinylovou podlahu

Příprava podlahy

03

Nyní se odstraní zbytky lepidla starého koberce. U malé plochy to jde ještě pomocí špachtle nebo dláta, u větších ploch je zapotřebí přístroje. Buď vezmete excentrickou brusku pro ruční použití, nebo si můžete pronajmout talířovou brusku.

Brusný prach a všechny uvolněné části je nutné důkladně odstranit. Dveře, které se otevírají směrem do místnosti, můžete vysadit, aby nepřekážely. Dveřní rám ochraňte pomocí krepové pásky s fólií.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
04

Až bude plocha hladká a čistá, rozhodne o dalším postupu vodováha. Nerovnosti musíte odstranit. Pomocí tekutého tmelu můžete uhladit a vyrovnat celou plochu podlahy v jednom kroku. K tomu musíte na okraje po obvodu stěn nanést izolační pásy, aby jste nezasáhli stěny.

Čistá podlaha se následně natře základním nátěrem. Pro savé podlahy použijte hloubkový penetrační nátěr. Ten naneste na okraje pomocí štětce, u velkých ploch válečkem. Hloubkový penetrační nátěr nechte poté zaschnout.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
05

Rozmíchejte tekutý tmel v uvedeném poměru, v čistém kbelíku na maltu a ideálně za použití míchadla. Hmota musí být hladká a bez hrudek. Vylijte část hmoty proti vchodovým dveřím na podlahu – začněte v rohu místnosti a pomáhejte roztékání hmoty hladicí lžící.

Vždy dolijte další hmotu, dokud se celá rovnoměrně nerozteče po místnosti – pracujte vždy metodou mokré na mokré. Přejeďte ostnatým válečkem přes mokrou plochu, tak zamezíte tvorbě vzduchových bublin ve tmelu.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
06

Vykazuje plocha po zaschnutí stále ještě nerovnosti? Poté přes tato místa přejeďte excentrickou bruskou. A dále důkladně odsajte materiál a natřete hloubkovým penetračním nátěrem.

 Jak nalepit vinylovou podlahu

Jak nalepit vinylovou podlahu

07

Nejprve si vypočítejte potřebné množství materiálu: délka místnosti krát šířka místnosti plus 10 % na odřezky. K této ploše připočítejte výklenky na radiátory v místnosti.
Vinylové lamely se musí aklimatizovat v místnosti pokládky 24 hodin před samotným nalepením, tj. musí se přizpůsobit lokálnímu klimatu.

Lamely odebírejte při pokládce z několika balíků.
S nalepováním začnete od dveří, jelikož to je hlavní pohledový směr. A i když nejsou stěny zcela rovné – je nutné nalepit první řadu opravdu rovně.

Napněte značkovací šňůru v pravém úhlu směrem od středu místnosti k protilehlé stěně a vyznačte si tak pomocnou čáru.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
08

Šipka na zadní straně lamely ukazuje směr nalepení. Musí být vždy stejná. Stáhněte na první lamele kus fólie ze zadní strany a položte lamelu přesně podél pomocné čáry. Poté stáhněte i zbývající fólii a přitom přitlačte lamelu pevně k podlaze.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
09

Ihned pokračujte další řadou vedle. Tak snadněji dodržíte rovný průběh. Druhou lamelu nalepte alespoň o jednu třetinu v přesazení oproti první lamele. Tím tak automaticky vznikne přesazená spára.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
10

Až se dostanete k protilehlé straně, položte lamely s ochranou nalepovací fólií v zarovnání ze všech stran k naposledy položené lamele. Přelomte ochrannou fólii na okraji, aby nepřečnívala.

Další lamelu nyní položte jako šablonu navrch a zasuňte ji až ke stěně – s mezerou cca 2 mm od stěny. A nyní můžete naříznout střední ze tří lamel a poté přelomit. Tato lamela nyní dokonale zapadá do mezery. Stačí už jen nalepit.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
11

Krátký úsek lamely, který zbyl z posledního kroku, se nalepí jako první lamela další řady. Komplikované přířezy u dveřního rámu nebo ve výklencích přeneste přiložením další lamely nebo pravítka na zpracovávanou lamelu.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
12

Nařízněte jednotlivá místa řezů pouze z horní strany a zlomte je podél čar. Zkontrolujte, zda přířez sedí. Poté nejprve stáhněte fólii na zadní straně a nalepte přířez.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
13

U radiátorových trubek přeneste polohu požadovaných otvorů na lamelu a vyvrtejte pomocí Forstnerova vrtáku otvory pro trubky. Pro vrtání položte pod lamelu podložku, např. desku z tvrdé pěny.

Zvolte si průměr otvoru o něco větší, než je průměr trubky, poté půjde lamelu lépe zasadit. Nařízněte si můstky mezi otvory tak, aby se lamela dala vyhrnout nad trubky.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
14

Otvory můžete naříznout také ve tvaru čtverce a poté vylomit – zvolte výřezy ale pouze tak velké, aby je ještě zakrývaly radiátorové rozety. Poté můstky rozdělte a lamelu vyhrňte nad trubky.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
15

Poslední lamely opět přeložením snadno a rychle zkraťte u stěny na požadovanou šířku a nalepte je. Hotovo. A pokud vám ještě zbyly celé a zabalené balíky s lamelami, můžete je vrátit nebo – ještě lépe – vzít si je do zásoby pro případ výměny poškozených lamel.

 Jak nalepit vinylovou podlahu

Dokončovací práce

16

Před přišroubováním soklových lišt zkontrolujte, kde jsou položeny rozvody a trubky. Detektor kovů vám je ukáže.

Soklové lišty bez speciálních spojů můžete lištu uříznout našikmo pomocí pokosové pily. Rovněž podélné přířezy můžete provádět našikmo pomocí tohoto nástroje.
Jednotlivé úseky se přišroubují na stěnu. Vyznačte si vnější otvory na šrouby cca 5 cm od konců. Mezi šrouby zachovejte odstup cca 50 cm.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
17

Po vyznačení položte pod soklové lišty podložku a vyvrtejte otvory na šrouby pomocí vrtáku do dřeva ve výšce středu lišty.
Lištu pak umístěte ke stěně a lehce vrtejte do stěny skrz otvory pro šrouby pomocí vrtáku na kámen.

Položte lištu na stranu a na stěně vyvrtejte na vyznačených místech otvory na hmoždinky – nastavte na vrtačce hloubkový doraz. Po zasazení hmoždinky můžete lišty přišroubovat. Na závěr přišroubujte přechodový profil – hotovo.

 Jak nalepit vinylovou podlahu

Jak nalepit vinylovou podlahu na problematických místech

18

Při pokládce na problematických místech, jako jsou např. radiátorové trubky, je nutné v lamele udělat výřezy. Ty si nejprve vyznačte tužkou na horní stranu lamely. Ochranný papír na zadní straně lamely ještě nestahujte. Při umisťování lamely dbejte na stejný pochozí směr.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
19

Po vyznačení můžete výřezy udělat pomocí odlamovacího nože podél ocelového pravítka nebo dorazového úhelníku. Materiál kompletně neoddělujte. Ohněte ho podél zářezu a tím vylomte výřezy.

Pak stáhněte ochranný papír a lamely zasaďte na předurčeném místě. Prázdná místa za radiátorovými trubkami můžete vyplnit výřezky. Na radiátorové trubky můžete nyní zasadit topné rozety.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
20

U dveřních zárubní je nutné lamelu vyřezat do určitého tvaru. Ideálně nařezáním šablony pro požadovaný výřez a použitím obrysové měrky.

 Jak nalepit vinylovou podlahu
21

Tou lze tvar přesně zachytit a poté přenést zcela jednoduše na příslušný materiál. A pak už stačí jen přiříznout a nalepit.

 Jak nalepit vinylovou podlahu

Vinylová podlaha s podlahovým vytápěním

Teplota podlahového vytápění nesmí překročit 28°C. Alespoň 4 týdny před plánovanou pokládkou provádějte zahřívání podlahové krytiny. Topení musí být 24 hodin před a při přípravě podkladu a pokládce vypnuté. Po provedení pokládky se podlahové vytápění může opět pomalu začít uvádět do provozu.

 • Při nalepování lamel by vlhkost vzduchu v místnosti měla činit méně než 65 %.
 • Jednotlivé lamely uříznete ideálně pomocí papírové šablony.
 • Zbytky lepidla odstraňte pomocí technického benzínu.

Jak položit PVC podlahu

Šachovnicový vzor, tygří kůže nebo dřevěný dekor? Podlaha z PVC nabízí celou řadu pozoruhodných vzorů. Zároveň je hygienická a trvanlivá. A pokládka? Se skvělým videem z projektové dílny HORNBACH a podrobným návodem to z ...více