Návod

Jak položit PVC podlahu

Doba čtení: 8 min.

Šachovnicový vzor, tygří kůže nebo dřevěný dekor? Podlaha z PVC nabízí celou řadu pozoruhodných vzorů. Zároveň je hygienická a trvanlivá. A pokládka? Se skvělým videem z projektové dílny HORNBACH a podrobným návodem to zvládnete.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava plochy

Podklad musí být nejen rovný, pevný a bez prachu, ale ani nesmí obsahovat trhliny, nečistoty, mastnoty ani oleje. Navíc musí zůstat stále suchý.
Při pokládce v bytě lze položit volně elastické podlahové krytiny v místnostech o ploše maximálně 20 metrů čtverečních. Pro větší plochy se doporučuje celoplošné slepení. U těch se používá pro slepení disperzní lepidlo. Řiďte se pokyny výrobce.
Celoplošná fixace je alternativou k celoplošnému lepení a provádí se pomocí hotové CV/PVC fixace.

Výhoda: Odstranění PVC podlahy je možné bez následného poškození.

Odstranění staré krytiny

01

Stará podlahová krytina není jako podklad pro novou PVC podlahu vhodná a je nutné ji odstranit. Odstraníte ji tím, že kobercovým nožem s hákovou čepelí nařežete starý podklad na tenké proužky. Poté je můžete stáhnout. Čím užší proužky jsou, tím snadněji je půjde stáhnout. Na závěr se uvolněné zbytky lepidla odstraní pomocí špachtle a poté se podlaha vysaje.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
02

Nyní odstraňte zbytky lepidla. U malé plochy ještě stačí použít špachtli, u větších ploch je nutný stroj. Buď si vezmete brusku na beton pro ruční provoz, nebo si pronajměte stroj. Brusný prach a veškeré uvolněné části je nutné důkladně odstranit.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
03

Základní nátěr nechte nejprve zaschnout, poté zatmelte. Tmel musí být vhodný pro daný podklad. Nanáší se pomocí hladicí lžíce a uhladí se do jedné roviny s povrchem podlahy. Po zaschnutí tmelu se celá plocha natře základním nátěrem a to včetně zatmelených míst.

Pak natřete základním nátěrem čistou plochu. Použijte pro savé podklady hloubkový penetrační nátěr. Ten můžete pohodlně nanést pomocí válečku a poté nechat zaschnout.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
04

Zkontrolujte povrch podlahy pomocí vodováhy nebo rovnací latě. Nerovnosti v podlaze se mohou promáčknout, jelikož některé PVC podlahy jsou velmi tenké nebo měkké. Proto je důležité důkladně zatmelit všechna vadná místa. A pokud si chcete být jistí, kompletně vyrovnejte podlahu pomocí tekutého tmelu.

Na okraje položte pro oddělení stěny izolační pásy. Rozmíchejte tmel pomocí míchadla. Nalijte část tmelu do jednoho rohu naproti vchodu a pomozte hmotě hladicí lžící – hmota se sama zniveluje díky své řídké konzistenci. Zpracujte celou hmotu metodou mokré na mokré, takže mezitím nenechte zaschnout.

Pomocí ježkového válečku můžete mokrou hmotu provzdušnit a zabránit tak vytváření vzduchových bublin.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
05

Nechte plochu zaschnout jeden den. Povrch bude hezky hladký, pokud ho obrousíte hrubým brusným papírem. Poté vše oprašte a ještě jednou natřete hloubkovým penetračním nátěrem. Po zaschnutí hloubkové penetrace můžete izolační pás na okraje na jeho horním okraji uříznout.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
06

Pokud budete kvůli šířce místnosti pokládat dva pásy vedle sebe, vznikne šev. Nejprve si rozmyslete, kde by šev nejméně překážel. Proto musí být pásy tak široké, abyste je mohli posunout. Při nákupu dbejte na to, aby se celá krytina pro jednu místnost odebrala z jedné a té samé role. Tím se vyhnete rozdílům v barvách. Nechte si pásy nařezat na stejnou délku plus 20 cm. Pokud jsou v místnosti výklenky na radiátory, připočítají se k rozměrům. Při pokládce pracujte ideálně s jedním pomocníkem.

Rozviňte první pás a natáhněte ho ke stěně – jednu nohu ven, jednu nohu dovnitř, tak to půjde nejlépe. Přesah rozdělte tak, aby na všech stranách zůstal dostatek materiálu k uříznutí. U rovné stěny můžete krytinu položit přímo bez přesahu, u křivých stěn musíte pás po straně seříznout.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
07

Nařízněte krytinu v rozích našikmo, abyste měli později při ohýbání krytiny dostatečnou rezervu k usazení a doříznutí.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
08

Přesahy můžete zkrátit na 5 cm, bude se pracovat snadněji.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
09

Druhý pás položte od druhé stěny stejným způsobem. U krytiny s dekorem můžete položit druhý pás podle vzoru prvního pásu. Možná tímto vznikne přesah ke stěně. Uřízněte široký přesah obou dvou pásů na úzký proužek.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
10

U jedné trubky položte krytinu dle vyobrazení na stěnu. Nařízněte krytinu rovně směrem od trubky. Pak krytinu přehněte – řez nyní ukazuje směr stěna. Ještě u trubky kousek nařízněte, pokud by krytina neseděla zcela volně.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
11

Přeneste zbývající rozměry na krytinu – přitom přičtěte 5 cm k vyhrnutí směrem nahoru na stěnu.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
12

Ohrňte krytinu po přiříznutí směrem dolů, přitiskněte ji na podélnou stranu a seřízněte hákovou čepelí na okraji. Nechte krytinu odpočinout 24 hodin, aby se mohla aklimatizovat.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
13

Menší plochy lze pokládat taktéž na volno, ale fixace je lepším řešením. Odhrňte krytinu až doprostřed místnosti. U dvou pásů se odhrnou oba dva pásy. Tenké, lehké PVC krytiny se na jedné polovině zatíží, aby se při odhrnutí druhé poloviny nemohly posunout. Kobercová fixace je ihned k použití, před použitím by se nicméně ještě měla rozmíchat.

Naneste fixaci na podlahu, na okrajích pomocí štětce, na ploše pomocí válečku. Nechte fixaci vyvětrat a proveďte u toho zkoušku prstem. Až nebude fixace na omak mokrá, je připravena k vložení krytiny.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
14

Připravte si ještě jeden nástroj na uhlazování. Třeba omotejte kus dřeva hadříkem nebo starým ručníkem. Nyní odhrňte PVC krytinu a uhlazujte směrem od středu k okrajům. Nesmí zůstávat zvlnění ani záhyby. Přesahy mezi oběma pásy se uhlazovat nesmí.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
15

V první, takto připevněné polovině místnosti přesahy odřízněte. V rozích opět našikmo nařízněte, přesah poté ohněte směrem dolů a uřízněte.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
16

Pokud jste položili dva pásy, přijde nyní na řadu řez dvojitého švu. Vložte novou trapézovou čepel do kobercového nože, jinak se řez nepodaří.

Přiložte na řezné linii dlouhé ocelové pravítko, např. tapetovací lištu, uřízněte obě dvě krytiny zároveň tak daleko, kam až je upevněna krytina. Pak odstraňte přesahy. Obě dvě poloviny krytiny sesuňte k sobě a shora uhlaďte. Následně se zpracuje stejným způsobem druhá polovina místnosti.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
17

Šev se zapečetí prostředkem na svařování za studena. Pracujte pečlivě, aby se z prostředku nedostalo nic na povrch krytiny, jelikož prostředek na svařování za studena narušuje materiál – a utřít ho nelze. Tenká tryska přitom proniká do švu a namáčí obě dvě řezné hrany. Ty se narušují a tím se tak k sobě svařují.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
18

Ke dveřím uřízněte přechodový profil. Přesně ho umístěte a vyznačte si pomocí hřebíků otvory k vyvrtání na podlahu. Poté profil opět položte na stranu, vyvrtejte otvory na hmoždinky a přišroubujte profil. Pokud radiátorové trubky probíhají v podlaze, nelze provést vrtání ani zasazení hmoždinek, takže je přechodový profil nutné přilepit.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
19

Soklové lišty jsou k dispozici také s rohovými kusy. Nasuňte rohový kus na jeden konec soklové lišty a zjistěte požadovanou délku příslušného úseku. Po spojení přířezů se lišty spojí hřebíky. Mezera mezi hřebíky by měla být na délku kladiva.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu

Volná pokládka PVC krytiny

20

Elastické podlahové krytiny skladujte v rolích nastojato a desky naležato a to vždy maximálně 8 kartonů nad sebou. Před samotnou pokládkou byste měli podlahovou krytinu uložit na noc do místnosti, ve které ji chcete pokládat.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
21

Nařežte příslušný počet pruhů krytiny a rozložte je na plochu. Během pokládky by teplota v místnosti neměla klesnout pod 18 °C.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
22

Jsou-li k dokončení pokládky zapotřebí dva pruhy krytiny, umístěte je tak, aby navzájem mírně přesahovaly a poté pečlivě upravte návaznost jejich vzorů. Abyste zabránily případnému posunutí pruhů, upevněte je pomocí lepicí pásky.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
23

Pro odstranění pnutí můžete krytinu naříznout u stěn, příp. v rozích místnosti.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
24

Provedením spojovacího řezu připravíte přesahující pruhy k pokládce. Rozřízněte oba pruhy současně pomocí rovného nože. Místo řezu podložte zespodu ocelovým příložníkem, odlamovací nůž veďte rovněž podél ocelového příložníku. Pravidelný řez je důležitý pro bezešvé spojení obou pruhů.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
25

Pomocí spojovacího řezu jste nyní ideálně připravily pruhy podlahové krytiny k pokládce. Odstraňte přesahující část PVC krytiny. Ke spojení pruhů použijte jednostrannou lepicí pásku.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
26

Lepicí pásku umístěte pod hrany spoje tak, abyste mohli přesně nalepit obě poloviny pruhů. Nejprve přilepte první polovinu ke středu lepicí pásky a důkladně ji přitiskněte. Následně k ní připojte druhou polovinu pruhu tak, aby nevznikla spára a opět ji pořádně přitlačte.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
27

Spojovací švy lze navíc vodotěsně uzavřít prostředkem pro svařování za studena.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu
28

U stěn, ve výklencích a v přechodech do dalších místností upevněte krytinu oboustrannou lepicí páskou.

Jak položit PVC podlahu
Jak položit PVC podlahu