Návod

Jak namontovat kuchyňský dřez

Doba čtení: 6 min.

Starý dřez dosloužil? Přivezli jste si do kuchyně nový? Tak to pro vás máme skvělý video návod z projektové dílny HORNBACH, ve kterém vám ukážeme, jak kuchyňský dřez namontovat.

Na tento projekt budete potřebovat

Krok za krokem

Příprava

01

Při montáži nového dřezu dbejte na to, aby byl alespoň stejně tak velký jako ten starý. Vyvěste dvířka pod dřezem a vykliďte vše, co by vám mohlo překážet při práci, ušpinit se nebo poškodit. Pod sifon dejte kbelík nebo mísu. Zavřete rohové ventily a odšroubujte sifon.

Uvolněte šrouby na odtokovém ventilu, vytáhněte trubku ze stěnového přípoje a nechte vytéct do kbelíku zbytkovou vodu. Odšroubujte připojovací hadice baterie na rohových ventilech. Dřez je připevněn k pracovní desce zespodu pomocí svorek. Uvolněte svorky šroubovákem a dřez vyjměte směrem nahoru z výřezu.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
02

Dejte dřez stranou a odstraňte dřezovou baterii. Tu lze častokrát ještě použít. Ale pokud se vám již nebude líbit, můžete namontovat novou. Pro odstranění baterie uvolněte šrouby na spodní straně a vytáhněte baterii s připojovacími hadicemi z otvoru na kohout. Šroubování se podle baterie liší.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
03

Položte nový dřez na výřez. Pokud má zůstat v původní pozici, je nutné zkrátit dělicí příčku ve skříňce pod dřezem. Jedna strana dřezu má přijít do výřezu – tento okraj se označí kusem krepové pásky.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
04

Na druhou stranu na pracovní desce nalepte krepovou pásku, abyste mohli vyznačit řeznou linii. Pak dřez otočte, umístěte nad výřez a přiložte k levé lepicí pásce. Dřez ještě jednou vyrovnejte souběžně s deskou. A nyní můžete na pravou stranu načrtnout okraj dřezu. Dřez pak dejte stranou a vyznačte řeznou linii s přesazením směrem dovnitř. Jak daleko je nutné přesazení dovnitř vyznačit, si změříte od okraje dřezu.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
05

Do obou dvou rohů vyvrtejte vždy po jednom otvoru, skrz které povedete pilový list a ve kterých budete moci změnit směr řezání.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
06

A nyní můžete pomocí přímočaré pily zvětšit výřez v pracovní desce. Možná, že na obtížně přístupných místech nebudete moci řezat pomocí přímočaré pily. Zde pomůže multifunkční nářadí.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
07

Nyní je nutné vyříznout dělicí příčku, a to tak, aby měl dřez vespod místo. Nejprve si vyznačte potřebnou šířku – k tomu vezměte šířku dřezu a ještě k ní připočtěte na obou dvou stranách po jednom centimetru.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
08

Pro zjištění potřebné hloubky výřezu musíte namontovat odtok na dřez. Přitom postupujte podle příslušného návodu ke dřezu. Trubky se zkrátí pomocí pilky na kov. Pak obruste řeznou hranu pomocí brusného papíru. Při spojování plastových trubek vždy naneste na spojovací plochy trochu maziva, poté do sebe půjdou trubky zasunout mnohem snadněji.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
09

Až bude odtok na spodní straně dřezu namontován, odměřte si výšku a přeneste rozměr na příčku. Pro jistotu připočtěte ještě jeden centimetr. Vyznačte si rovné čáry, poté bude výřez vypadat lépe.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
10

Do obou dvou rohů vyvrtejte vždy po jednom otvoru, skrz které povedete pilový list a ve kterých budete moci změnit směr řezání. Poté proveďte řez podél vyznačené čáry. Řezné hrany obruste brusným papírem. Ještě je uzavřete pomocí silikonu, aby byly chráněny proti pronikání vody. Silikon naneste a rozetřete ho pomocí j aponské špachtle kompletně po celé ploše. A poté ho nechejte zaschnout.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
11

Některé dřezy mají dva otvory na kohout, aby bylo možné zabudovat ho s levým či s pravým odtokem. Pro přebytečný otvor je součástí balení zakrývací krytka. Existují ale také dřezy bez otvoru na kohout, u kterých si můžete umístění baterie libovolně vybrat a otvor na kohout sami vytvořit. Na to potřebujete děrovačku. Vyznačte si otvor, který si předvrtáte pomocí vrtáku o průměru 10 mm. Děrovadlo má horní a spodní část. Spojte obě dvě části na vyvrtaném otvoru shora a zespodu pomocí šroubu. A nyní můžete šroub utahovat pomocí otevřeného klíče, dokud plech nepraskne. A otvor je hotový.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
12

Zasuňte připojovací hadice a nohu dřezové baterie do otvoru na kohout, nasaďte stabilizační desku a vše dohromady napevno přišroubujte matkou – průběžně kontrolujte správné vyrovnání baterie, jelikož se při utahování mohla přetočit.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
13

Okraje dřezu oblepte těsnicí páskou, aby se nedostala do spáry žádná voda.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
14

Připevněte dřez do výřezu pomocí dodaných upevňovacích svorek; ten se nasune po obvodovém okraji do dutiny.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
15

Pro tlumení hluku při nárazu vody se na spodní stranu odkapávací plochy a dřez nalepí přiložené tlumící desky.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
16

Dřez můžete s baterií a upevňovacími svorkami zasadit do výřezu. Dbejte na to, aby svorky při zasazování ukazovaly směrem dolů do výřezu.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
17

Nyní můžete zespodu přišroubovat svorky k okraji výřezu. Přitom vždy napevno dotáhněte jeden pár šroubů, jehož svorky jsou umístěny naproti sobě – poté se dřez natáhne na pracovní desku rovnoměrně a již se nebude moci posouvat.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez

Jak namontovat sifon

18

Přišroubujte připojovací hadice baterie opět k rohovým ventilům a nezapomeňte přitom na vložená těsnění. Nejprve ručně a poté dotáhněte otevřeným klíčem.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
19

Sifon musíte upravit tak, aby seděl k novému dřezu. Trubku z dřezu musíte zkrátit na takovou délku, aby montážní výška sifonu seděla ke stěnovému přípoji. Pro požadovaný sklon leží vývod sifonu o něco výše než stěnový přípoj.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez
20

Připojovací trubka je vyrobena z pružného materiálu a lze ji díky tomu snadněji upravit podle aktuální montážní situace. V případě potřeby ji zkraťte na požadovanou délku. Na konec trubky naneste trochu maziva a zasuňte ho do stěnového přípoje. Nepotřebné přípoje na sifonu uzavřete pomocí přiložených krytek.

Pokud budete připojovat myčku, můžete rovněž k sifonu připojit její odtokovou trubku. Na závěr zkontrolujte, zda jsou všechny trubkové spoje utěsněné. Za tímto účelem do dřezu natočte vodu a spoje trubek ohmatejte. Díky tomu tak budete moci snadno objevit netěsná místa, která budete moci v případě potřeby utěsnit. Poté ještě na závěr odřízněte přečnívající část těsnící pásky, která se na okraji dřezu vytlačila směrem ven.

Jak namontovat kuchyňský dřez
Jak namontovat kuchyňský dřez