Návod

Jak namontovat markýzu na střešní krokve

Doba čtení: 4 min.

Pusťte si slunce jen tam, kam chcete. Markýzu můžete montovat nejen do zdi, ale také na střešní krokve. Pusťte si video návod z projektové dílny HORNBACH, rozbalte svou novou markýzu a dejte se do práce.

Na tento projekt budete potřebovat

Materiál

Krok za krokem

Příprava na montáž markýzy na střešní krokve

01

Před montáží markýzy na střešní krokev si stanovte její umístění. Myslete na to, aby bylo markýzu možné bez problému vysouvat. Určete střešní krokve, na které se má připevnit upevnění – těmi jsou obvykle dvě krokve, které jsou umístěny nejblíže z pohledu od okraje. Velké markýzy potřebují upevnit také ve středu.

Řiďte se podle počtu konzolí, které jsou dodávány spolu s markýzou. Jedná se pouze o nástěnné konzole.

U montáže na střešní krokev je zapotřebí přídavné stavební kování, jako jsou stropní držáky a držáky na krokve. Navíc k tomu budete potřebovat odpovídající závitové šrouby s matkami a podložkami pro šroubování na střešní krokev. Ve většině případů jsou vhodné závitové šrouby o průměru 12 mm.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
02

Přichystejte si markýzu, nůžkami otevřete obal a obalovou fólii. Na rozbalení markýzy nepoužívejte odlamovací nůž, mohli byste snadno poškodit textilii. Položte markýzu tak, aby kloubová ramena ukazovala směrem od domu a textilie směrem nahoru.

Nyní smontujte pro každé upevnění jednu nástěnnou konzoli a jeden stropní držák. Ty přišroubujte pomocí přiložených závitových šroubů, podložek a matek.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
03

Na každý stropní držák namontujte jeden držák na krokev, rovněž pomocí přiložených závitových šroubů, podložek a matek. Upevnění jsou nyní připraveny pro montáž.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
04

Nyní stanovte umístění upevnění na krokvích. Mějte na paměti, že níže umístěná okna a vchodové dveře budete otevírat a markýza do krokví nesmí narážet. Upevnění nemontujte ani příliš dopředu, aby nevznikly trhliny vrtanými otvory v krokvi.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
05

Na krokev vyznačte svislou čarou přední stranu upevnění.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
06

Nyní pomocí upevnění vyznačte dva otvory k vyvrtání.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
07

Při použití např. závitových šroubů o průměru 12 mm vrtejte do celé krokve vrtákem o průměru 13 mm.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
08

Na krokev přišroubujte první upevnění. Ještě šrouby neutahujte, aby s upevněním bylo stále možné hýbat.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
09

Vyznačte umístění upevnění rovněž na druhou vnější krokev. Odstup od stěny musí být stejný, aby markýza později probíhala souběžně se stěnou.

Přidržte upevnění u vyznačené čáry a určete pomocí přiložené rovnací latě a vodováhy výšku pro druhé upevnění. Tu vyznačte na krokev. Nyní vyvrtejte otvory a přišroubujte druhé upevnění na krokev. Taktéž ještě neutahujte na pevno.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve

Jak markýzu upevnit

10

A nyní se markýza nasadí na konzole. K tomu budete potřebovat podle velikosti markýzy jednoho nebo více pomocníků. Mějte na paměti, že markýzy s motorem jsou na jedné straně těžší. Žebříky musí být protiskluzové a stát na rovném podkladu a umožňovat tak bezpečnou práci.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
11

Nasaďte markýzu nosnou tyčí do upevnění a vyrovnejte do středu.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
12

Před nosnou tyčí se do každé konzole zasune zajišťovací jezdec.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
13

Proti vyklouznutí vše zajistěte šroubem s matkou.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
14

Velké markýzy potřebují také středové upevnění. To se nasadí na nosnou tyč a umístí na střední krokev. Ihned také nasuňte zajišťovacího jezdce a přišroubujte ho. Potom na krokev vyvrtejte otvory skrz držák. Držák na krokev přišroubujte pomocí závitových šroubů. Pevně utáhněte všechny šrouby. Na závěr zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy podle pokynů výrobce.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve

Jak markýzu nastavit

15

Nastavení markýzy se provádí při jejím vysunutí. Elektrickou markýzu musíte zapojit do zásuvky. Konečné připojení musí provést autorizovaný elektrikář.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
16

Jeden pomocník zvedne vysunutou markýzu vpředu, tak aby při nastavování odlehčil kloubová ramena. Nastavení můžete zkontrolovat pomocí vodováhy.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
17

Povolte oba dva upínací šrouby po straně na kloubovém rameni.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve
18

Poté nastavte pomocí spodních nastavitelných šroubů sklon kloubového ramena. Až bude vše sedět, upínací šrouby opět pevně dotáhněte a markýzu zasuňte.

Jak namontovat markýzu na střešní krokve
Jak namontovat markýzu na střešní krokve

Jak namontovat markýzu na zeď

Pere vám slunce do oken? Potřebujete více stínu? Namontujte si markýzu. V našem video návodu z projektové dílny HORNBACH vám ukážeme, jak si můžete namontovat novou markýzu na zeď. Pojďme na to!